is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1948, no 25, 18-09-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een praalwagen uit de feestoptocht te Norg.

KROONWISSELINGSFEEST IN

De troon- en kroonverwisselingsfeesten hebben op 6 September een einde gemaakt aan een feestperiode van dit jaar, dat aan herdenkingen zo bijzonder rijk was. De Oranjefeesten zijn overal in den lande met veel enthousiasme gevierd. Het waren niet alleen de steden die een feestkleed hadden aangetrokken, maar ook de dorpen zijn niet achtergebleven en hebben gedaan wat zij konden. Toen wij in deze feesttijd een tocht door de beide noordelijke provincies maakten, hebben we dikwijls versteld gestaan van de prachtige, stijlvolle verlichting en versiering, en van de hartelijke wijze waarop de feesten werden gevierd. Voorzover ons bekend zijn nergens wanklanken gehoord, zodat, wanneer we de balans opmaken mogen spreken van een feestweek. die geslaagd mag heten. De bloemetjes zijn eens buiten gezet en hebben nu nieuwe kracht gekregen om te gaan bloeien, of, met andere woorden,

Een grote gymnastiek-optocht in Groningen. Kracht en Vriendschap kwam met deze praalwagen uit.

we hebben de arbeid een ogenblik neergelegd, hebben nieuwe brachten in de rustperiode opgedaan en gaan. aldus versterkt, weer met nieuwe moed aan de arbeid. Het is immers zo dat alleen hij goed en prettig kan feesten, die lauweren heeft geoogst.

Het is niet doenlijk om van al de festiviteiten versaag te brengen, we zouden een opsomming krijgen van wielerwedstrijden eji muziek- en zanguitvoeringen, van vuurwerken en van optochten al of niet gecostumeerd en versierd, dat niemand er zin in had om die lange waslijst door te nemen. We volstaan daarom mat het brengen van enkele foto's en het vermelden van het feit dat we graag van iedere plaats een foto zouden willen brengen, maar dat we daartoe niet in staat zijn. Ook een fotograaf heeft maar één lichaam! En toch is er een gebeurtenis waarbij we een ogenblik stil willen staan. En dat is

Te Westerwolde zag men een aantal vrouwen die zich in de kledij va

het vreugdevuur dat in Uithuizermeeden heeft gebrand. Om precies te zijn helemaal aan het einde van de Koningin Emmapolder. waar we zelf nog nooit geweest waren en waar we vermoedelijk de eerste jaren ook nimmer meer zullen komen. Niet omdat die streek onbelangrijk is, integendeel voor ons land zijn die polders met hun vette klei waarin je tot aan de enkels inzakt, van zeer grote betekenis, maar omdat er voor een journalist niet veel nieuws is weg te halen. Daarom hebben we deze gelegenheid met beide handen aangegrepen en zijn we met vele duizenden anderen de anders zo bij avond en nacht donkere, eindeloze polders binnengegaan, waar geheel aan het einde, een 900 stropakken in een cirkelvorm stonden opgesteld. Het hier ontstoken vreugde-vuur op Zaterdagavond jongstleden was een symbool van de eenheid van al de Onderdanen van het rijk hier en overzee. Het

feest-comité aan al de u vreugdevuui ie geven df huldeblijk ; Wilhelmina voren komt en mensen i eeuwige cirl trekken. De erganisa) Architect H pliment toe. de weg naar een parkeert velden en d( die zich da hebben geh