is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 6, 12-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederland is het land, waar de huisvrouw vrijwel alles thuis bezorgd krijgt. Kunnen we niet meer buiten deze service? Mensen met kleine inkomens zouden het zelf willen verdienen

al is het slechts weinig. Men voelt elke dag duidelijker, dat een gulden weer honderd centen is, zoals men dat zo kenmerkend uitdrukt. En als er iemand is, die dat beseft, dan is het de huisvrouw, die voor de zware taak staat, het huishouden te leiden en met het loon rond te komen. Zij moet niet alleen de dagelijkse uitgaven kunnen betalen, doch moet ook met zoveel overleg te werk gaan, dat de „grote stukken" gekocht kunnen worden.

Terwijl nu duizenden niet of zeer moeilijk rond kunnen komen, geniet de huisvrouw een dienstbetoon van de zijde der leveranciers, dat werkelijk ontroerend is. Als ze .narekent hoeveel uren per jaar de melkman en de kruidenier, en al die anderen speciaal voor haar in touw zijn, dan rijst de vraag, of ook niet een deel van de kosten dezer „service" te haren laste komen? Er zullen er velen zijn, die graag iets extra's voor deze diensten betalen, er zullen anderen zijn, die graag zelf wilden komen, indien daarmee kosten konden worden bespaard, zoals dit vroeger menigmaal in de prijs tot uiting kwam.

Waar de regering thans aandringt op versobering en anderszins met kfem betoogt, dat er gespaard moet worden — hoe dat moet is velen niet erg duidelijk — zou er stellig reden zijn, om hen, die dit wensen in de gelegenheid te stellen, een deel van de luxe om te zetten in geld, dat voor andere doeleinden benut zou kunnen worden. Het zou extra koopkracht brengen voor vele duizenden Nederlandse huismoeders, terwijl er aan de andere kant misschien werkkrachten vrij kwamen, die thans nog op andere punten dringend nodig zijn.

K. NILET.

Bij de foto's: ONDER: De kruidenier wipt even aan en noteert de order. Hij knipt meteen de bonnen af en komt b" een volgende tocht de waren brengen. Dat is werkelijk „service", doch het is vrij kostbaar. RECHTSBOVEN: Ring, ring. De visman mevrouw! Voor haar huisdeur wordt de Nederlandse vrouw koninklijk bediend. De vis wordt correct schoongemaakt bovendien. HIERNAAST: Met een collectie in alle „geuren en kleuren" komt de bloemenkoopman aan huis. Hij stoffeert de straat en het is echt Hollands. RECHTSONDER: Als ieder naar de kruidenier en bakker toekwam, gaf dat een hele besparing, afgezien van de vraag, wie het voordeel ten goede kwam.