is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 7, 19-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze villa in de buurt van Lausanne is waarschqnlqk het beste bewaakte huis in Zwitserland. Daarin woont koning Pumipol van Siam met zijn moeder.

Spaanse troo Juan en «ï n vrouw» de „&'»■

koning Amelie van Portugal, die dit land regeerde van 1908 tot 1910. Door een revolutie werd hij toen uit zijn land verdreven en stierf jaren geleden in ballingschap.

Ex-koningin van Spanje Victoria woont sedert jaren in hotel Royal en Savoy in Lausanne. Boven de ingang van het hotel is het koninklijk embleem aangebracht. Men behandelt haar in haar omgeving nog als koningin en noemt haar majesteit. Het is zeer moeilijk om tot haar door te dringen en alles gaat volgens de regel van de oude hof-etiquette. Zij is de weduwe van wijlen Alfonso de dertiende. Zij is nu 61 jaar oud en werd op het kasteel Balmoral geboren als prinses van Battenberg. Voor Alfonso genoodzaakt werd afstand te doen van de troon var. Spanje kwam het tot een breuk in dit huwelijk. Haar dochter Beatrix is gehuwd met een voorname Italiaanse prins en woont in Rome. Ex-koningin Victoria is een oud-tante van prins Philip Mountbatten, de echtgenoot van prinses Elisabeth van Engeland. Haar zoon Don Juan de kroon-prins van Spanje behoort tot de gasten, die gaarne in Genève en omgeving verblijven. Hij staat in goede relatie met Franco. Terwijl zijn vi der in 1931 werd afgezet als koning, beweert men, dat er goede kansen bestaan voor Don Juan, de graaf van Barcelona, dat hij straks in Spanje de troon weer zal kunnen bestijgen. Tot zover hadden we het over vorsten, die geen heerser meer waren in hun rijk.

Anders staat het met ex-keizer Bao Dai van Annam. Deze deed afstand van zijn troon toen de Jappen de staat Vietnam vormden en ging naar Zwitserland. Na de capitulatie der Jappen zaten de Fransen met duizend en één moeilijkheden en zij deden meermalen een beroep op de ex-keizer om als bemiddelaar op te treden. Men verwacht, dat de Franse regering binnenkort een beroep op hem zal doen om de leiding van de regering in Vietnam

Ex-koningin, Marie José van Italië met haar vier kinderen, v.l.n.r. MariaGabrielle, de koningin, Victor Emmanuel, Maria-Beatrice de jongste en MariaPia de oudste.

Ex-koning Peter van Joego-Slavië met zijn vrouw en geheel links prinses Aspasia.

op zich te nemen. Dit is de tweede vorst die wellicht binnenkort op de plaats komt waar hij qua afstamming thuis hoort. Koning Faycal van Irak brengt zijn zomervacantie steeds in Zwitserland door. Hij is 14 jaar en besteeg op 4-jarige leeftijd de troon. Hij is dus een regerend vorst, doch als regent treed voor hem op kroonprins Abdoel Ilah.

Een ander regerend vorst, die in Zwitserland verblijft is Koning Pumipol van Siam. Hij studeert er rechten. De Zwitserse regering heeft voor hem bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen. Zijn huis wordt zwaar bewaakt. Dit doet men omdat de broer van Pumipol, wijlen koning Ananda, te Bangkok werd vermoord. Nu schijnen er geruchten rond te lopen, dat een groep Siamese opstandelingen de nieuwe koning ook naar het leven staat.

Over het algemeen kan men zeggen, dat de Zwitsers goed op hun vorstelijke gasten passen. Zij zouden het voor geen geld willen, dat een van hen iets overkwam. Deze opsomming van vorstelijke gasten is zeker niet volledig, doch het geeft de lezer een indruk van wat er in een toeristenland zoal omgaat.