is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 7, 19-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ingang tot deze tempel der wetenschap, welke voor academici en niet-academici openstaat.

De kostbare boeken staan achter slot en grendel. Een eigen drukkerij verzorgt hier de catalogi.

In de Groninger Universiteits-Bibliotheek kan men lezen en schryven in een rustige omgeving.

UNIVERSITEITS-BIBLIOTHEEK TE GRONINGEN

KEUZE UIT 350.000 BOE KE N

De Groninger Universiteits-bibliotheek is een van die instellingen, die bij het grote publiek niet die bekendheid geniet, waarop zij in feite recht heeft. Het is immers zo dat iedereen daar welkom is, niet alleen de dokter en de dominee, de notaris en de advocaat, maar ook de handelsman en de onderwijzer, de kantoorbediende en de landbouwer. En wie niet bij de bibliotheek kan komen, welnu dan komt de bibliotheek wel bij U thuis: U behoeft maar te schrijven en als U een „tegoeder naam en faam bekend persoon" bent, welnu, dan ontvangt U netjes verpakt wat U hebben wil.

Een van de oorzaken dat deze bibliotheek zo weinig bekendheid heeft, ligt in de eerste plaat: wel aan de voor het oog verborgen plek. Zij ligi verscholen in een gang in de Zwanestraat. De minister van binnenlandse zaken in 1861, die na de ineenstorting van het oude vervallen gebouw moest beslissen, waar het nieuwe gebouw zou moeten verrijzen, wees helaas de oude plek aan, die toentertijd al aan het oog was onttrokken. Maar er was geen geld om elders deze nuttige instelling neer te zetten.

U kunt uit een dikke 350.000 boeken een keuze doen. Bij dit enorme aantal zijn nog niet eens begrepen de dissertaties, de brochures, de pamfletten en de tijdschriften, die weliswaar in dit gebouw, maar toch in een andere afdeling zijn ondergebracht. Natuurlijk vindt U hier geen roman over Bartje, of over het Mysterie van de Mondscheinsonate. Die vindt U in de openbare

leeszalen Maar wel zijn er naast strikt wetenschappelijke werken ook populair wetenschappelijke boeken voor niet-gestudeerden die er behoefte aan hebben om zich in hun vak verder te verdiepen, terwijl de talrijke tijdschriften op bijna alle terreinen des levens betrekking hebben. Het is dus niet te veel gezegd, wanneer we beweren dat ieder die meer wil weten van zijn vak of beroep, hier terecht kan. Het personeel is geschoold, het is uitermate vriendelijk en gaarne bereid U in de doolhof van boeken te helpen het juiste boek te vinden. U kunt de boeken in het gebouw zelf lezen, U kunt ze ook meenemen. Met de ruimte wordt er gewoekerd: het gebouw, dat reeds verscheidene uitbreidingen heeft ondergaan, is veel te klein. Men is thans doende om dwars op de bestaande boekenkasten nieuwe kasten te bouwen. Daardoor wint men een lengte van een kilometer. Men hoopt nu een jaar of tien verder te kunnen, maar als die kilometer ook cp is. .. Misschien is er dan wel geld voor een bibliotheek op een betere plaats.

Wilt U nog enige cijfers? Vorige jaar zijn hier bijna 44.000 mensen geweest die in een of meer boeken of tijdschriften hebben gelezen en er zijn ongeveer 17.000 boeken mee naar huis genomen. Mogen deze veel-zeggende cijfers voor U een aansporing zijn, de Universiteits-bibliotheek in de Zwanestraat te Groningen eens op te zoeken. Er is daar beslist iets van Uw gading!

Een kqkje in de uitleenbibliotheek, waar de heer W. A. Visser de leiding over heeft.