is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 7, 19-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„HET NOORDEN IN WOORD EN BEELD", Uitgave: De Geïllustreerde Pers N.V., Schuitendiep 35, Groningen, Telefoon 25650, Postrekening 76720. Prijs per nummer: 30 cent. Bij abonnement: 25 cent per nummer of ƒ 3.25 (plus ine. kosten) per 13 nummers. Hij die dit tijdschrift verspreidt door middel van een leesportefeuille, of het al dan niet tegen vergoeding ter beschikking stelt of doet stellen van een derde van wie hij kan vermoeden, dat deze het tijdschrift bezigt voor een leesportefeuille, pleegt een onrechtmatige daad jegens de uitgever en stelt zich aan rechtsvervolging bloot van de zijde van de uitgever, die slechts op deze voorwaarde de inhoud openbaar maakt.

Links boven: In Olympia werd de stelling gehouden. De dame laat de om 1 model, maar om de decoratie, bent, deze helicoptère „takelt" l' van „snelheid" moet men direct ki onder: Er zijn vele soorten bedden, men op stuurt, rond de wereld veertigste schoenen- én ledertcntoon,prijswinnaars" zien. Het ging hier niet Rechts boven: Geen nood, waar je ook ven aan boord. Hiernaast: In deze tifd nen zien hoe laat het aan de andere ker construeerde zo'n uurwerk. Links dit is nu een „vliegbed" van een en nylonnet. Onder: De Amerikanen logstuig. Een dezer dagen kwam een En snel en hoog ging dat ding ... hu t zover, dat men raketten uitvindt, die en en dan weer gewoon thuis komen.