is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 8, 26-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NOORDEN IN WOORD EN BEELD", Uitgave: De Geïllustreerde Pers N.V., Schuitendiep 35, Groningen, Telefoon 25650, Postrekening <6(20. Prijs per nummer: 30 cent. Bij abonnement: 25 cent per nummer of ƒ 3.25 (plus ine. kosten) per 13 nummers. Hij die dit tijdschrift verspreidt door middel van een leesportefeuille, of het al dan niet tegen vergoeding ter beschikking stelt of doet stellen van een derde van wie hij kan vermoeden, dat deze het tijdschrift bezigt voor een leesportefeuille, pleegt een onrechtmatige daad jegens de uitgever en stelt zich aan rechtsvervolging bloot van de zijde van de uitgever, die slechts op deze voorwaarde de inhoud openbaar maakt.

BIJ DE FOTO'S:

Te Durban had een officiële plechtigheid plaats, waarbij alle hoofden der diverse onderhorige gewesten tegenwoordig moesten zijn. Dit vereist een bepaalde ceremonie en elk hoofd wil daarbij zo goed mogelijk voor de dag komen. Zo meende de hooggeplaatste leider op deze foto zich te moeten presenteren in een „gemaakte haan", waarbij een paar reusachtige parasols hem tegen de zen moeten beschermen.

2) Er worden wedstrijden gehouden in roken, tfansen en zo meer, doch in Italië liet men een dezer dagen vijf mannen kampen in spaghetti eten, zonder handen of eetgerei. De deelnemers werden, zoals de foto laat zien, gebonden en moesten zo proberen hun bord leeg te eten. De winnaar speelde het klaar in de tijd van 2 min. en 40 seconden. Hoe het thuis afgelopen is, omdat zqn overhemd en costuum vol plekken zaten, weten we niet.

3) De door de Russen van Engeland geleende oorlogsbodem is na vijf jaar weer in GrootBrittannië teruggekeerd. Het schip passeert hier de brug over de rivier de Forth.

4) Het proces tegen kardinaal Mindszenty wekt over het hele Westelijk halfrond verontwaardiging. Hier zien we een biddende menigte op de trappen van de City Hall te New York.

5) Moeder-beer in de dierentuin van Stockholm leert kind-beer de eerste stappen zetten in de sneeuw. Moeder-beer heet Lotta, doch voor het kleintje heeft men nog geen naam kunnen bedenken. Daarom is in Zweden een wedstrijd uitgeschreven om een naam voor het beertje te vinden.