is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 11, 19-03-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FILM:

ORGEN STROMING VE RB

Ann Hamilton (Katharine Hepburn) ontmoet de knappe en jonge millionnair Alan Garroway (Robert Taylor), de uitvinder van een afstandsmeter. Zq gaan van elkaar houden en kort daarna trouwen z|j. Hun huwelqk schijnt het gelukkigste huwelijk van de wereld.

Links: Ann wil niet dat hun huwelijk mislukt, gaat op onderzoek uit en komt in de boerdery van Michael (Robert Mitchum) waar zij de huisbewaarder ontmoet. Zq komt tot de conclusie, dat Michael niet slecht kan zijn maar een hoogstaand mens is. Doch waar is die broer, leeft hij nog en waarom heeft Alan gelogen? Zij krygt een hooglopende ruzie met haar man als die ontdekt dat zq naar zijn broer zoekt en hy noemt haar een spionne. Nu gaat Ann denken, dat Alan zqn broer om diens geld vermoord heeft. Midden: Michael beschuldigt Alan inmiddels dat hy de ingenieur — die in werkeiykheid de afstandsmeter uitvond — vermoordde. Daarom ook is Michael in het leger gegaan. Hy wilde niets meer met zqn broer te maken hebben. Maar hy wil het huwelqk van Alan en Ann redden en

Als een kennis te paard voorby komt, besluiten Ann en Alan met haar mee te ryden. Onderweg valt Alan van het paard en de dame gaat hulp halen. Dan tracht Alan zijn vrouw te vermoorden 1 ; Zqn eigen paard echter geeft hem, als hij op het punt staat zijn misdadig plan ten uitvoer te brengen, een paar dodeiyke trappen.

In een boekwinkel zegt de bediende, dat hy nog een boek heeft dat haar man liet inbinden. Zq vindt de inhoud ontroerend en voelt zich nauw verbonden met de eigenaar er van, waarvan zq veronderstelt, dat het haar man is. Deze wordt echter woedend en vertelt dat het boek aan zqn broer, de avonturier, vrouwenjager en oplichter behoort, die hq uit de grond van zijn hart haat en aan wie hy alle herinneringen wil uitwissen.

Alan nog een kans geven als hq zijn vrouw de waarheid bekend maakt. Deze heeft echter ook ontdekt dat Michael nog moet leven en zégt Alan dat haar houding haar ontzettend spqt en dat zq nooit met een moordenaar zou hebben kunnen leven. Rechts: Nóg houdt de gedachte aan Michael Ann bezig. Nóg wil zq weten wie en hoe hq is. Bovendien is Alan jaloers geworden omdat hy denkt dat Ann van Michael is gaan houden. Ook zal hq haar, na wat zq hem gezegd heeft, nooit kunnen vertellen dat hq een moordenaar is. Hy besluit ook Ann te doden. Deze weet nu de waarheid, raakt in een paniek en tracht te vluchten. Alan houdt haar op het eenzame

buitengoed tegen.

De vcischrikkingcn van de laatste dagen zqn thans voorbq. Ann herstelt en is in gezelschap van haar vader en de buur. Ineens hoort zq iemand op de piano een geliefd lied spelen. Zq gaat naar binnen en ontmoet Michael die dezelfde als de huisbewaarder blqkt te zijn. De ontmoeting luidt een gelukkiger tijdperk voor hen beiden in.