is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 17, 30-04-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Martha. de huishoudster was een prachtig type. Haar tegenspeler was mr. Strekkers.

ZUIDLAREN:

OVER TWAALF DAGEN EN TE MIDDERNACHT....

ZUIDLAREN IS EEN GEMEENTE WAAR beweging, waaT pit in zit. Een Drentse gemeente die er zijn mag en die zich ook graag laat zien, die haar markt bekend weet tot ver over onze grenzen, die sanatoria heeft en een natuurschoon waarvan het zoveel mogelijk profijt trekt. Zo bezoeken jaarlijks vele tienduizenden vreemdelingen Zuidlaren, we mogen wel zeggen vele honderdduizenden, want alleen de markt trekt al vele malen het aantal inwoners, de soldaten die hier gelegerd zijn, incluis. De burgemeester J. H. Roukema laat dan ook niets na om zijn gemeente in het middelpunt der belangstelling te plaatsen. Hij is een vader voor zijn gemeente, hij organiseert en zet waar dat nodig is, vaart achter öf waar dat nodig is, hij remt de activiteit om de juiste verhoudingen niet uit het oog te verliezen, als te grote voortvarendheid schade kan berokkenen. Zuidlaren staat voor een groot feest, het 750 jarig bestaan van de jaarmarkt. De hele bevolking, voorzover niet bij de markt betrokken, moet er aan deelnemen opdat die dag een grootse manifestatie wordt voor Zuidlaren. Zuidlaren en Assen zijn twee plaatsen in Drente die één dag in het jaar zichzelf niet zijn, die dan meer het aanzien van een wereldstad hebben dan van een stad wat Assen is of van een dorp wat Zuidlaren is. De ■ bereidingen voor het feest zijn in volle gang. Ook op het jubileum van de bloeiende toneelvereniging Arti en Amicitiae (wat betekent: voor de kunst en de vriendschap! heeft de burgemeester daarvan gewaagd. Zo Vrekt en zo trommelt hij de mensen bij elkaar, die overigens graag komen, want een feest lusten ze wel in het land varr-de bollen, die dit jaar wel lekkerder zullen zijn dan het vorige jaar. Ze waren toen nog grauw en zonder al die lekkernijen die een dergelijke stoet tot een bijzondere attractie maakt.

Ja, Arti heeft gejubileerd. Dertig jaren heeft zij bestaan. En het gaat crescendo. De zaal was eivol, de spelers waren goed beslagen ten ijs gekomen, het stuk: „Over twaalf dagen tegen middernacht", was uitstekend gekozen, en zodoende heeft uitgaand Zuidlaren een zeer geslaagde avond gehad.

Het toneel was na afloop van de speeches in een bloementuin veranderd, terwijl de penningmeester verscheidene enveloppen met inhoud in ontvangst mocht nemen. Wat gnuifde die goeie man! Op deze manier is het een lolletje om de schatkist te beheren, grijze haren krijgt hij er in ieder geval niet van. De trouwe leden die van de oprichting af actief zijn geweest werden gehuldigd, hier zijn ze: de heren G. Bruins, H. Meijer en G. Hof.

En tot slot gingen de beentjes van de vloer in een gezellig bal. Het was reeds laat toen de gasten huiswaarts keerden, maar Arti viert ook maar eenmaal in haar bestaan een dertig jarig jubileum.

Leden en bestuur van Arti, een club die er zijn mag!

Boven: Het wakkere groepje in een der laatste speelscènes van „Over twaalf dagen". Onder: Hoe er genoten is, niet alleen door deze dame, maar door alle aanwezigen!