is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 20, 21-05-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de reeks van activiteiten ten behoeve van de aanvullende welzjjnsverzorging voor de militairen overzee, start de Niwin in Mei met een nieuwe actie, in het bijzonder bestemd voor de soldaten op de buitenposten. In nauwe samenwerking met de confessionele Thuisfronten, t.w. Katholiek Thuisfront en Prot. Interkerkelijk Thuisfront, en de Band Nederland-Indonesië zullen in de maanden Mei en Juni de beste krachten worden ingespannen om tot de verkoop te geraken van duizend z.g. „rimboekisten". Elke kist kost ƒ 410.— (zodat in het geheel bijna een half millioen ingezameld zal moeten worden) en bevat 1 koffergramofoon met 25 platen, 3 gecombineerde dam-, schaak- en dominospelen 1 boek hersengymnastiek, 1 voetbal met extra binnenbal, 1 volleybal met extra binnenbal, 1 badmintonspel, 1 tafeltennis-set, 1 monopolyspel, 1 stratego-spel, 1 voetbalpomp met nippel en 1 gasoline-lamp Deze rimboekisten willen bijdragen gezonde ontspanning te brengen op die plaatsen, waar dat noodzakelijk is, op een wijze, welke de verwanten gerust zal stellen.

BOKSER HARDLOPER Op een mooie zomermiddag stapte monsieur Charles Bouquinet in een vermaard Parijs restaurant binnen. H ij keek even om zich heen en wendde zich tot de portier. „Wordt hier nogal eens een jas van de kapstok weggehaald?" vroeg hij. üe portier bevestigde dat. Charles hing hierop zijn jas aan de kapstok en

speldde er een briefje aan met de volgende woorden: Charles Bouquinet, kampioen bokser. ! Daarna at hij met smaak en dronk hij met I genoegen een lekker glaasje wijn.

Toen hij terug kwam was zijn jas verdwenen. In de plaats daarvan hing er een briefje aan de kapstok waarop stond: Karei de Snellerhe, kampioen hardi loper.

GROOTVADER Mijn tachtigjarige grootvader denkt evenmin over zijn leeftijd als een jongeman van twintig.

Op zekere dag kwam hij thuis, nat en smerig, tot aan zijn oren toe. ..Ik wilde over de sloot springen om naar de koe te gaan kijken," zei hij. „Ik kon er altijd gemakkelijk over, maar iedere keer als ik het na een tijdje weer eens wil

doen, beland ik er precies midden in. Ik denk, dat ik niet in de gaten gehad heb dat de sloot breder geworden is."

STORM

Gedurende een vreselijke storm kon een pas getrouwd vrouwtje de slaap niet vatten omdat zij heel erg angstig was. Haar man sliep echter alsof er niets gebeurde.

Eindelijk kon het mevrouwtje

zich niet langer goed houden. Zij maakte haar man wakker en riep beangst: „Lieveling, het huis staat te schudden alsof het ieder ogenblik in elkaar kan storten." „Ga toch slapen," zei hij, „en maak je geen zorgen, we hebben het immers maar gehuurd."

INBRAAK In Londen waren twee inbrekers bezig met het forceren van een brandkast

door middel van een autogenisch snijapparaat. Toen zij halverwege waren kregen zij het warm en werden dorstig. Zij sneden vervolgens eerst de afgesloten ijskast open en dronken limonade met ijs. De andere dag vond de eigenaar er een briefje op met de woorden: „Wij hebben de limonade ook meegenomen. Die was zo lekker."

De Willem Barentsz bezorgt ons blad

In het najaar van 1947 namen wij in ons blad een reportage op over het onderwerp „Vreemdelingen in Nederland". In het er bij behorende artikel schreven wij het een en ander over de vreemdelingen in ons land.

Bij deze reportage was 3en foto van een Zweedse dame in nationaal costuum met haar beide dochtertjes. Zoals gebruikelijk is, zonden wij haar een nummer van het blad, waarin de foto werd opgenomen. Dit nummer kwam onbestelbaar terug. Wij vernamen, dat de dame naar het buitenland was vertrokken en het was ons niet mogelijk haar adres te vinden. Een dezer dagen ontmoette een onzer verslaggevers haar bij een plechtigheid in het Zweedse Consulaat te Rotterdam. Hij vertelde haar, dat hij nog een nummer voor haar bewaard had, in de hoop, dat hij haar wel weer eens zou ontmoeten.

„O," zei de dame. „Maar ik heb al een exemplaar van uw blad gekregen! Weet U hoe? Dat was een van mijn aardigste reisherinneringen. Ik was in Kaapstad

en daar kwam juist de Nederlandse walvisjager Willem Barentsz binnen. Ik sprak daar met enkele zeelui van dat schip. De volgende dag kwamen onver-

wacht twee opvarenden van de walvisjager bij ons op bezoek, met uw blad triomfantelijk in de hand! Zij hadden mij in uw blad herkend."

Uit het bovenstaande verhaal blijkt:

ten eerste: dat onze illustratie zelts meegenomen wordt door Nederlanders die naar de Poolstreken gaan.

ten tweede: (en voor de zoveelste maal) dat de wereld toch maar heel klein is!

De Redacteuren

aan het woord

DEZE week kunt u iets heel bijzonders aantreffen in ons blad. Kijkt U maar op pagina 3. 4 en 5. U zult zeker ook opmerken, dat de foto's op deze pagina's technisch niet zo gaaf zijn als u gewend bent, dcch in dit speciale geval kunnen wij daar niets op tegen hebben, omdat zij clandestien gemaakt werden.

We mogen hetgeen de foto-verslaggever presteerde, gerust uniek noemen. Iedereen weet wel, dat in Nederland gelegenheden zijn waar om grof geld gespeeld wordt, doch nimmer zijn over zulke gelegenheden foto's gepubliceerd. De redactie heeft aan deze eerste serie daarover dan ook de beste plaats in het blad willen geven.

OOK bij deze reportage zou een verhaal over de achtergronden te schrijven zijn. Wij zullen dat niet doen, omdat het in de journalistiek nu eenmaal niet gebruikelijk is over zichzelf te vertellen. Wij willen — als uitzondering — slechts een tipje van de sluier, die over dit moeilijke fotografenwerk hangt, oplichten.

MET een redacteur is onze verslaggever naar een der speelgelegenheden getogen en. .. hem werd verboden binnen te gaan. Doch onze man, niet voor de poes, kwam wel binnen. Hij mocht niet fotograferen en niemand zag dat hij het deed. Maar hij deed het toch. Zijn camera — heel klein — was in een paar boekjes gebouwd en die hield hij onder zijn arm. De argeloze spelers konden niet vermoeden, toen zij naar onze verslaggever keken, dat zij vandaag in ons blad zouden staan. De Redacteuren.

PA IS DETECTIVE

herne/sje .dat zoojui&t Dood wcrd aan serKOFF €f<f op eeN vlot,f/ ad gisteravond Ruzie A?er haar. vgrtroofd€. ik ga hen opzoek^n

OPLOSSING: Wie heeft ooit gehoord, dat een taxi-meter geld bevat?

De prijzen gingen naar: J. H. Kreutzkamp, Heerlerweg 196, Voerendaal (L.); A. W. Boodt, Veurnsestraat 22, Scheveningen; I. de Boer, O 175, Overdinkel (O.); C. J. Riemens, Leidsew&g 24bis, Utrecht; B. Bruinsma, Harlingerstraatweg 3. Leeuwarden.

NIEUW GEVAL: Ook deze keer heeft zoonlief weer gelijk. Aan U is het om ons op te geven waarom hij het niet met Pa eens is. Schrijf de oplossing op een briefkaart en stuur deze aan de redactie van dit blad vóór 26 Mei a.s. Als prijzen zijn vijf rijksdaalders beschikbaar.

10

I.