is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 21, 28-05-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is het voetbalelftal van Drente (Zaterdagmiddagvoetbal), dat onlangs in Veendam met 7—3 won van Groningen.

Groningen tegen Drente

Voetbalsport op Zater dagmiddag

Sport op Zaterdag: Het is het ideaal van velen, die de Zondag als een dag van rust en heiliging zien. Vooral kort na de laatste oorlog is de kwestie hier te lande weer krachtig aan de orde gesteld en men is gekomen met de — oppervlakkig gezien — heel begrijpelijke vraag, waarom datgene wat in Engeland mogelijk is, ook in Nederland niet kan gebeuren. Men vergat daarbij evenwel, dat de grote sportgebeurtenissen in Engeland beroeps-sportmensen binnen de lijnen brengen, terwijl wij over het algemeen gesproken met amateurs te maken hebben. En terwijl professionals heel gemakkelijk Vrijdags of Zaterdagsmorgens op reis kunnen gaan om Zaterdagsmiddags ergens een wedstrijd te gaan spelen, moeten onze voetballers en andere wedstrijd-krachten als regel de Zaterdagmorgen nog studeren of werken. Met andere woorden: Er zal in ons land eerst een werkweek van vijf dagen moeten komen voor en aleer wij in de trant van de Britten onze grote sport-wedstrijden op Zaterdag kunnen organiseren.

Maar er zijn intussen mensen die hierop niet willen wachten. Hun godsdienstige opvattingen verbieden hun Zondags aan sport te doen, en daarom stichtten zij clubs of elftallen, die uitsluitend op de Zaterdagmiddagen wedstrijden spelen. Verenigingen op Christelijke grondslag hadden wij al jaren, maar er zijn, vooral sinds de laatste oorlog, in dit verband grote vorderingen

gemaakt. Alleen in het rayon van de afdeling Groningen van de KNVB heeft men nu 27 clubs, die aan de zogenaamde Zaterdagmiddag-competitie deelnemen. Verenigingen als Oranje-Nassau en de G.C.S.V, zijn in de stad Groningen bekende sportorganisaties, maar ook C.V.V., Winschoten; Poolster, Spijk; de Heracliden, Uithuizen en tal van clubs in andere centra bewijzen, dat men ook zonder het principe van de Zondagsrust en -heiliging geweld aan te doen, tot sport, tot wedstrijden kan komen. En deze clubs bestaan op zichzelf; in tal van neutrale verenigingen kent men daarenboven een bepaalde categorie van leden, die om godsdienstige redenen uitsluitend aan competities op de Zaterdagmiddag deelnemen.

Men moet, organisatorisch gezien, over dit Zaterdagmiddagvoetbal niet gering denken. Er staan enthousiaste mensen aan het roer en het feit, dat men zelfs tot interlandwedstrijden kwam, uitsluitend tussen Zaterdagmiddagspelers maakt meer dan iets anders duidelijk, dat het hier allerminst ééndagsvliegen zijn.

Van kleiner formaat, maar voor de betrokken spelers van niet geringer betekenis, was de onlangs in Veendam gespeelde ontmoeting tussen de vertegenwoordigende ploegen van de provincies Groningen en Drente. Heel sterk kwam in deze wedstrijd tot uiting, dat de Zaterdagmiddagvoetballers in menig opzicht nog heel

veel te leren hebben. Gelukkig is het daarom, dat zij in de organisatie van KNVB en Afdelingen zijn opgenomen, en op die manier in de gelegenheid zijn te profiteren van hetgeen deze bonden in de loop van de jaren, ook op het punt van spelverbetering, hebben weten te bereiken. En is het verder niet een plezierig feit, dat — hoe zeer men dan ook in principieel opzicht mag verschillen — het toch mogelijk is gebleken, onder één vlag op te trekken op het sportveld?

Een wonderlgke sprong van een Drentse aanvaller. En intussen kopt eeu van Groningen's verdedigers de bal het veld weer in.

En hier z^jn de Groninger Zaterdagmiddagvoetballers, die het tegen de Drenten niet konden bolwerken.

De Groninger backs kijken in spanning toe, hoe hun doelman deze hoge bal zal afweren. Bijster klemvast lijkt hij niet te zjjn ....

Nog een benauwd ogenblik voor de Groninger veste: Zal de keeper de bal vallende nog kunnen keren?