is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 26, 02-07-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kinderen in de koets op weg naar het Eiland Plezier.

schieden. in het holst van de nacht? Jiminy kan het duidelijk zien van zijn lucifersdoosje uit. Een fee, de Blauwe Fee, daalt van de hemel neer om Gepetto's wens tot werkelijkheid te maken. Zij geeft Pinokkio het leven en stelt Jiminy tot zijn geweten aan. Er is echter één voorwaarde verbonden, die de nu levende marionet moet vervullen voor hij een echte jongen kan worden: hij moet zich goed gedragen. „Geweten Jiminy" is er om hem het onderscheid tussen goed en kwaad aan te tonen.

Wat is die oude Gepetto blij, als hij merkt dat Pinokkio'tje kan praten en lopen. Hij is zo gelukkig als een echte vader.

Onze Pinokkio moet natuurlijk naar school en de andere morgen gaat hij dan ook welgemoed op pad. Maar wat gebeurt er nu? Daar komen de vos Jantje Fatsoen en de kat Giddy aangewandeld. Zij zien onze levende pop. Dat is wat voor Stromboli, de man met het marionetten-theater, zeggen ze tegen elkaar. Zij slagen er in de argeloze Pinokkio'tje over te halen aan het theater te gaan. Ondanks de goede raadgevingen van „geweten Jiminy" gaat Pinokkio met hen mee. Och arm, Stromboli is een slechte kerel en als de enthousiaste menigte veel geld gegeven heeft om de enige ..marionet zonder draden" te zien, sluit hij Pinokkio na de voorstelling op in een ijzeren kooi. Zelfs Jiminy kan hem daar niet uit redden. Dan komt gelukkig de Blauwe Fee redding brengen, niet echter zonder Pinokkio een flinke les gegeven te hebben.

De vos en de kat laten Pinokkio echter niet met rust. Ten tweede male weten zij hem te verleiden en zij leveren hem uit aan een slechte koetsier, die hem met vele andere kinderen meeneemt naar het Eiland Plezier. Plezier is er genoeg, doch de kinderen ondervinden dat het duivels geweest zijn, die hen verleid hebben: zij veranderen allemaal in ezels. Onze Pinokkio weet zich met behulp van Jiminy, amper te redden, niet zonder kleerscheuren. Hij heeft een ezelsstaart en ezelsoren overgehouden.

Iets heel ergs is gebeurd als ons tweetal na de omzwervingen thuis komt. De goede Gepetto is verdwenen en Cleo en Figaro zijn ook al weg. Ze zijn opgeslokt door Monstro (de vreselijke walvis die in de zee zijn woonplaats heeft) toen zij naar Pinokkio'tje aan het zoeken waren. Na een fantastische tocht over de bodem van de oceaan weten Jiminy en Pinokkio de arme Gepetto en de zijnen toch te redden, maar het einde betekent de dood voor Pinokkio. Behoedzaam legt Gepetto hem op bed als hij thuis gekomen is. De oude houtsnijder weent om zijn heengaan. Doch ziet, de Blauwe Fee heeft andere plannen. Omdat Pinokkio zich zo dapper en onzelfzuchtig heeft gedragen wordt hij door haar tovermacht verandert in een echte jongen. Er is nu groot feest in het huis van Gepetto en iedereen doet er aan mee. De krekel, die bemerkt dat zijn werk nu ten einde is, verdwijnt stilletjes van het toneel, terwijl hij vol trots de gouden medaille bekijkt, die de Blauwe Fee hem geschonken heeft, omdat hij zo zijn best gedaan heeft een goed geweten te zijn. Dit sprookje van Pinokkio is door Walt Disney gebruikt als grondslag voor een grote kleurentekenfilm, die binnenkort door de R.K.O. in circulatie gebracht zal worden.

Hieronder: Pinokkio liegt en daarom groeit zjjn neus, een les van de Blauwe Fee. Rechtsonder: Pinokkio is nu ook in de walvis geraakt. Hg heeft een staart en ezelsoren, als gevolg van het avontuur op Eiland Plezier.

Daar zit de goede Gepetto met Figaro op het schip binnen in de walvis.