is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 29, 23-07-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Zaterdags defileerden vele jeugdverenigingen voor het koninklijke gezin. Margke mag van het balkon ai kijken.

Links: Ook de kleine Marijke heeft er plezier in een spijker in te slaan.

ORANJEFEEST

De viering van de koperen bruiloft van Koningin Juliar.a en Prins Bernhard is op uitbundige wijze gevierd. Op de dag van het feest zelf gaf het vorstelijke bruidspaar er de voorkeur aan in familiekring bijeen te zijn, maar de twee daaropvolgende dagen boden gelegenheid te over voor het Nederlandse volk om van zijn medeleven blijk te geven.

Op de Vrijdag droeg dit medeleven nog een officieel karakter, toen een uitgelezen schare van 's lands groten op het paleis Huis ten Bosch bijeen kwam om getuige te zijn van de aanbieding van het nationale geschenk: het ontwerp voor een grootse tuinaanleg achter dit Haagse paleis. Maar Zaterdag deelden alle bevolkingsgroepen mee in de feestvreugde: 's ochtends de volwassen vertegenwoordigers van verenigingen op ieder gebied, 's middags de afgevaardigden van de jeugd. Schier alle jeugdorganisaties waren daarbij aanwezig, met uniformen, vaandels en muziek. Toen het officiële défilé afgelopen was. gingen allen naar de ruime tuin achter het paleis Soestdijk, waar zij wat te drinken kregen en daarna gelegenheid om te spelen en te dansen. Groot was de vreugde toen de gehele koninklijke familie: de Koningin, de Prins, Beatrix, Irene, Margriet en Marijke (deze op de arm van mevrouw Penning), ook in de tuin verschenen om al die vrolijkheid in ogenschouw te nemen. En toen mochten de prinsessen in het grote herinneringsbord, waarin iedere jeugdorganisatie een spijker had geslagen, die, tezamen, de leus vormden: Wij willen spijkers met koppen slaan, de laatste blinkendkoperen kopspijkers slaan. Dat was het hoogtepunt van het feest. Pr.