is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 29, 23-07-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROND de OUDE

Romantisch relaas van een prachtige tocht door zuidelijke landen.

Door Mr. Ed. Zaaijer

TER INLEIDING

Het klinkt eigenaardig maar de man, die eigenlijk de stoot gaf tot

Onder: En zo worden de „coquillages" ook gegeten indien men ze niet rauw belieft. Men betaalt de dag = "marktprijzen.

mijn vacantie, is Hitier geweest. Niet dat hij mij op de rug klopte met de woorden: „Amice, je moet als ik dood ben toen beslist het mare nostrum van mijn wijlen collega Benito eens gaan bekijken." Dat niet, maar wel doordat hij de slag om de Middellandse zee verloor en daarmede de oorlog. Uit dezelfde portefeuille stamt nog een andere reden. Warschau, Belgrado,

Budapest, Wenen, evenzovele tot begrip geworden steden, kunnen niet meer bekeken worden. Ausradiert.

Slechts rond de zeeën zijn nog een paar landen, die een gewoon, welopgevoed, niet-crimineel of revolutionnair belastingbetaler kan bezoeken: Afrika, Griekenland, Turkije en Italië.

Hoe lang nog? Palestina, Syrië,

Egypte zijn al meer dan dubieus. En wanneer zal de internationale constellatie zo worden, dat het onmogelijk is? De voorposten-gevechOnder:

Weinig mensen weten dat Nice ook een havenplaats is. De Amsterdammer wiens jacht op de voorgrond ligt wist het blijkbaar wel.

Wij menen goed te doen onze lezers in dit vacantieseizoen een reisverhaal voor te zetten. Maar het is geen gewoon relaas van een gewone reis! Neen, de schrijver van deze grote reportage is de bekende publicist Mr. Ed. Zaayer en zijn zwerftocht heeft hem gevoerd door verscheidene landen rondom de Middellandse Zee, die nog altijd de eerwaardige bijnaam van „de oude wereldzee" voert. Wij hopen U dit met bijzondere bekwaamheid geschreven reisverhaal, geillustreerd met interessante foto's van de schrijver, in enige afleveringen te kunnen aanbieden. De Red.