is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 31, 06-08-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles gaat volgens de regels van het spel. De rubberboten komen langszij en eerst worden de kinderen overgenomen. Bagage blijft achter.

Aan de wal is men ook op zqn hoede. Daar staan weer mannen gereed om de rubberboten op het strand te trekken en de gewonden over te nemen.

zwemmers. Doktoren stonden overal gereed om hen te onderzoeken en zo nodig bevel te geven tot transport naar een hospitaal. Vriendelijke verpleegsters hielden handen vast en troostten, waar zij konden. Zij hadden vooral veel werk met het geven van inlichtingen over bloedverwanten, die ook aan boord waren geweest. Gelukkig bleek later dat er niemand vermist was, noch dodelijk gewond. Op de gladde beschoeiing, waarop men ieder ogenblik uitgleed, werden gewonden noodverbanden aangelegd, waarop personeel van een model-ziekenhuis trots zou zijn geweest. En het nationale „bakje koffie" was er om redders en geredden naar traditie te laven. Het heeft op die zomerse dag op die Walcherense dijk, waar een vreedzaam schip zijn denkbeeldige ondergang vond op een mijn (die vrijwel echt was) uren en uren geduurd voor de laatste denkbeeldige slachtoffers geholpen of verder geholpen waren. Wel vervingen kaartjes die zij om de hals droegen, en de aard der kwetsuren vermeldden, de werkelijke wonden, doch zij kregen de degelijke verzorging die hun toekwam En dat heeft hun blijkbaar zo goed gedaan, dat zij allen, tezamen met hun redders, 's avonds weer fit genoeg waren om van ganser harte te genieten van de kermis die in Vlissingen gehouden werd.

En zo ligt de dijk weer eenzaam het zoute water te keren. En zij die de ramp van Rammekens hebben meegemaakt in de herfst van '44, maken een grote boog om de poelen brak water, die op het vroeger zo vruchtbare land staan en bidden dan innig, dat het ontploffen van de oefenmijn niet zal resoneren in het donderende oorlogsgeweld.

Pr.

Aan boord van het op een mjjn gelopen schip z$jn sok gewonden. Deze worden op brancards vervoerd en overgebracht naar H.M. Soemba.

Nadat de eerste noodzakelqke hulp verleend is, worden de gewonden op brancards naar het inderhaast ingerichte noodziekenhuis vervoerd.

Vakkundig wórden de gewonden verbonden. Volgens zijn briefje moest deze een zware hoofdwonde hebben.

Deze dame is heel erg verminkt. Men heeft haar hoofd in 'n Klu Klux masker gehuld.