is toegevoegd aan je favorieten.

De wiekslag; maandblad van de Vereeniging "De Onafhankelijken", jrg 1, 1917-1918, no 12, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOGUS voor de Elfde Jury-vrije Tentoonstelling van de Vereeniging van Beeldende Kunstenaars

„DE ONAFHANKELIJKEN”

in het eigen gebouw, Amstelveenscheweg 165

MEI—JUNI 1918

Artikel 3 der Statuten:

De Vereeniging heeft ten doel tentoonstellingen van kunstwerken te organiseeren, waarbij de inzendingen niet aan het oordeel van een jury onderworpen zijn.

De Vereeniging treedt op als bemiddelaarster voor den verkoop der tentoongestelde werken. Voor hare bemoeiingen wordt bij verkoop 15 pCt. van den verkoopprijs berekend, te storten in de kas der Vereeniging.

Onderhandsche verkoop is niet geldig, tenzij deze gemeld wordt aan den Penningmeester.

De werken worden niet beneden Catalogus-prijs verkocht.

Het Bestuur;

MAURITS DE GROOT, Ie Voorzitter.

ALEX BOOLEMAN, 2e Voorzitter.

H. F. BOOT, Ie Secretaris.

DIRK KONING, 2e Secretaris.

J. L. VAN NOORD, Penningmeester.

De leiding van de organisatie dezer Tentoonstelling berustte bij de heeren: Maurits de Groot en D. B. Nanninga. —■ Assistenten waren: mej. Agathe Zethraeus, mej. Hendr. van Gelder, mej. Joh. Pieneman en de heeren Jan de Boer, A. J. Wolff Beffie, Jan Jans.