is toegevoegd aan uw favorieten.

Verf en kunst; maandblad van P. A. Regnault's verf-, inkt- en blikfabrieken, jrg 1, 1932, no 12, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PSYCHOLOGIE DER KLEUREN

Over de werking van de kleuren op de psyche van den mensch kan men geen strenge wetten opstellen daar deze geheel afhangt van de zielstoestand van den betreffende. Toch kan men eenige algemeene regels opstellen die bij het bepalen van de kleur van onze vertrekken goede diensten kunnen bewijzen. Men kan de kleuren indeelen in drie groepen, n.l, de zakelijke, de vroolijke en de ernstige kleuren.

Tot de zakelijke kleuren rekent men dan: terra cotta, licht grijsbruin, lichtgrijs, licht geelachtig grijs, okerkleur, grijsachtig geelgroen, grijsgroen, grijsachtig groen-blauw en wit. Tot de vroolijke kleuren rekent men: rood, roodachtig chromaatgeel, oranje, scharlakenrood, karmijn, purper, roodviolet, blauw, goud en zilver.

Tot de ernstige kleuren behooren: blauwviolet, donkerblauw, donker blauw-groen, chroomoxyde-groen, zwart en geel. Voor de vertrekken die we in onze woningen vinden, moeten we nu die groep kleuren uitkiezen die bij het doel waarvoor de vertrekken bestemd zijn passen. Voor een keuken, een garderobe en een badkamer nemen we dus zakelijke kleuren, nog zakelijker indien dit mogelijk is nemen we de kleuren voor een kantoor, doch vooral geen ernstige kleuren daar

deze de werkkracht ongunstig beïnvloeden

Eet- en huiskamer en ontbijtkamer kunnen zakelijk gehouden worden doch iets overgaand naar de vroolijke kleuren. Het boudoir voor de vrouw des huizes, de ontvangkamer en een tuinkamer moeten in vroolijke kleuren gehouden worden, zonder in excessen te ontaarden.

Voor een slaapkamer die in de eerste plaats een gevoel van rust moet geven nemen we kleuren uit de zakelijke groep, de geelachtigen gecombineerd met overgangen naar de ernstige kleuren met blauw als dominante. Men moet vooral vermijden rood te gebruiken of te donkere kleuren, daar deze het toetreden van licht verhinderen.

Voor bioscopen, schouwburgen, restaurants en danszalen, vergaderlokalen, kerken en kapellen, kiest men kleuren uit de vroolijke of ernstige groep, al naar het doel waarvoor het bestemd is. Het hoofddoel van de kleur is dus het karakter van een vertrek of een gebouw tot uitdrukking te brengen en te accentueeren. Hierbij heeft men dan de mogelijkheid fouten in de verhoudingen van de zaal door toepassen van bepaalde kleurcombinaties weg te werken.

Een waarschuwing tegen het aanbrengen van kleuren die in het geheel niet bij het milieu passen, alleen maar om het ~modern” te doen schijnen, is hier stellig op zijn plaats.