is toegevoegd aan je favorieten.

De tuin; geïllustreerd maandschrift kunst letterkunde tooneel muziek politiek sociologische wetenschappen en maatschappelijk werk, jrg 1, 1899, no 6, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIËN.

ARTS AND CRAFTS DEN HAAG.

SCHILDERIJEN van J. J. ISAACSON, H. A. VAN DAALHOFF, D. NANNING A,

* * * * * * * * TOOROP enz. ♦

MODERNE BATTIKS VOOR GORDIJNEN. PORTIÈRES,

KUSSENS, PORTEFEUILLES, TAFELKLEEDEN, ZAK-

****** DOEKEN ENZ. * * * * *

* • • ‘ * BRONZES, C. MEUNIER en GEORGE MINNE. • • . . .

FAUTEUILS EN STOELEN VOLGENS ONTWERP ARTS AND CRAFTS * * * * * met GEBATTIKTE BEKLEEDING. * * * * *

TIFFANY GLAS, BYOUTERIEËN en POTTERY MODERNE.

ARTS AND CRAFTS DEN HAAG.

ANTOON VAN DYCK.

Met tekst van Prof. POL DE MONT.

Opgedragen aan Jan van Rijswijk, Burgemeester van Antwerpen.

Uitgegeven ter gelegenheid van de „Van Dyck-tentoonstelling” te Antwerpen.

Oorspronkelijke afbeeldingen naar de beroemste schilderijen en teekeningen gedrukt op Japansch- en koperdrukpapier.

it werk verschijnt in lo afleveringen elk bevattende 6 groote reproducties. Prijs per aflevering slechts /6. Men vrage zijnen boekhandelaar de proefafl. ter inzage, teneinde over de uitvoering te kunnen oordeelen.

teekenincen van oude meesters

DER HOLLANDSCHE SCHOOL.

2e serie.

De bijval welke wij bij de uitgave der eerste serie ondervonden hebben heeft ons doen besluiten dit werk voort te letten; wij werden daartoe in de gelegenheid gesteld door de medewerking welke wij van verschillende Musea en particuliere tigenaars van teekeningen ondervonden.

Afl. I en 2 zijn verschenen en bevatten reproducties naar Rem brandt, Aelbert Cuyp, Cornelis Bega Pieter van der Faes, Adriaen van Ostade, Cornelis Visscher, Adriaen van de Velde' Crabeth enz. ’

B!j inteekening op 8 afleveringen is de prijs /2.50 per aflevering. Afzonderlijke afleveringen /j.—

JACOB VAN RUISDAEL.

Oorspronkelijke photogr. afbeeldingen naar zij'ne schilderijen, teekeningen en etsen.

Uitgave in 4 afleveringen, elke aflevering bevattende 10 groote platen.

Prijs per aflevering 7,20.

Bij C. A. J. van DISHOECK te Amsterdam verschijnt:

DE ARBEID.

y Maandsehrift voor Literatuur en Kunst

onder redactie van ED. VERBURGH

met medewerking van Carel Scharten, Albert van

Twazel, G. Heuvelman, Willem Kalma, W. Estor,

J. K. Rensburg, Joh. Brant.s Buys e. a.

PRIJS PER JAARGANG F 4,50.

Men teekent in bij alle boekhandelaren, alwaar proefnummers verkrijgbaar zijn en bij den uitgever.

IJZEREN

FUNDATIEPLAAT

TE KOOP.

Te Koop aangeboden een ijzeren Fundatieplaat, uitstekend geschikt om daarop een gasmotor, accumulator of iets dergelijks te plaatsen. 1

Te zien en te bevragen Spaarne 25/27, Haarlem.

Pe Architect.

Ontwerpen, Studies, Teekeningen en Details van Hedendaagsche Kunst, Oude Kunst, Heraldiek en Antwoorden op Prijsvragen.

ONDER REDACTIE VAN HET GENOOTSCHAP

„AreMteetura et Amieitia”,

gevestigd te AMSTERDAM.

De prijs is bij inteekening bepaald op f 7.50 per jaargang.

Elke jaargang zal bestaan uit 36 platen, uitgevoerd in phototypie, autotypie, photolithographie en in aquareltypie benevens een meer of minder uitvoerige beschrijving der platen en verschijnt in 6 afleveringen, elk van 6 platen.

De eerste, tweede, derde en vierde jaargang zijn uitverkocht. Correspondentie-adres van de Redactie JoHS. B. Lambeek, adres Directiekeet van den Beursbouw, Amsterdam.

H. Kleinmann & Co.,

Uitgevers-Drukkers, Haarlem.