is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 1, 1927-1928, 1927 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD EERSTE JAARGANG

No. 1.

Pag. 1. Ter inleiding. Redaksie.

~ 5. De Nederlandsche houtsnede, I. A. v. d. Boom.

~ 9. Muzikale beschouwingen, 1. Willem van Thienen.

~ 10. J. H. Leopold. Dl. A. Greebe.

~ 14. De dood van de slang. F. ter Aerde.

~ 16. De lijn in de kunst. Bonzo.

No. 2.

Pag. 1 7. Restauratie. Nieuwbouw. Verbouwing, I. Ir. W. van Konijnenburg.

~ 21. Muzikale beschouwingen, 11.

De Missa Solemnis. Willem van Thienen.

~ 26. Intermezzo. W. H. van Uitert.

~ 28. Herman Gorter, 1. Dr. A. Greebe.

~ 32. Kunst of Kindsch. Bonzo.

No. 3.

Pag. 33. Over Woninginrichting. A. v. d. Boom.

~ 36. Tentoonstellingbespreking. A. W. Wijkniet.

~ 37. Theophilon. P. Sterkman.

~ 41. lets over Solisterij. J. B. v. d. Lek.

~ 44. Herman Gorter, 11. Dr. A. Greebe.

~ 48. Boekbespreking. K. W. H. Leeflang.

No. 4.

Pag. 49. Moderne Letterkunde, 1. Dr. A. Greebe.

~ 54. ~Het looze Visschertje”.

~ 57. Restauratie. Nieuwbouw. Verbou-

wing, 11. Ir. W. van Konijnenburg.

~ 58. Kathe Kollwitz. Jeanne Bieruma Oosting.

~ 59. Muzikale beschouwingen, 111. Willem van Thienen.

~ 62. Boekbespreking. v. N.

~ 64. Kritiek op Kritiek. Bonzo.

No. 5.

Pag. 65. Een en nader over ambachtskunst en het surrogaat daarvan. P. J. Hobbel.

~ 72. Moderne Letterkunde, 11.

Het Expressionisme. Dr. A. Greebe.

~ 78. Boekbespreking. K. v. K.

~ 80. Stoute Bonzo. Bonzo.

No. 6.

Pag. 81. Restauratie. Nieuwbouw. Verbouwing, 111. Ir. W. van Konijnenburg.

~ 82. John Radeker. Jeanne Bieruma Oosting.