is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 2, 1928-1929, no 4, 15-12-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden van onze Kring, die lid waren van bedoelde vereniging, zijn dit bijna zonder uitzondering gebleven en van hen, die het nog niet waren, zijn er velen juist lid geworden.

~Kunstkring Delft” is dan ook heel iets anders. Om het zo plasties mogelik uit te drukken, is onze Kring een vereniging van produsenten van kunst en ~Kunst aan het Volk” b.v. is er een van konsumenten van kunst; die vereniging heeft de uitingen der kunstenaars nodig, om tot haar doel te geraken en wij vormen een groep, die voor onze uitingen o.m. dergelike verenigingen nodig hebben.

In dit licht wil ik dan onze Kring bezien, als een soort vakvereniging van artiesten, die voor hun vak, hun werk en ook wel voor hun eigen belangen opkomen, maar in elk geval als een vakvereniging met een iedëele strekking.

Dat het er daarom anders naar toe gaat, dan bij de meeste vakverenigingen en dat er ook leden bij zijn, die de kunst niet beoefenen, maar enkel uit liefde voor de kunst en uit simpatie voor het doel lid zijn, doet aan de aard onzer vereniging niets af. Het laatste is alleen een gelukkig bewijs, dat er nog mensen zijn, die voor een doel, als van onze Kring, voelen. Deze zijn weliswaar niet dik gezaaid, maar dat is in een plaats als Delft, waar het Gemeentebestuur weinig of niets voor kunst over heeft en een groot gedeelte der inwoners de kunst min of meer als verderfelik beschouwt, niet te verwonderen.

Onze vereniging heeft verleden jaar aan B. en W. van Delft het voorstel gedaan, om enige gratis volkskonserten te geven door onze werkende leden musiesie, die allen gedieplomeerd zijn of voor het publiek hun sporen wel verdiend hebben. Al deze leden, waaronder zeer bekende, hadden hun medewerking daarvoor belangloos toegezegd. De Gemeente had alleen voor zaal en vleugel te zorgen.

Bovendien bood de Kring aan, al de te houden tentoonstellingen vrij voor het publiek open te stellen, en als enige tegemoetkoming van de kant der Gemeente vroeg de Kring te mogen beschikken over een paar leegstaande lokalen van het voormalig St. Agatha-hospitaal, o.m. voor deze tentoonstellingen.

Maar het had niet zoo mogen zijn. Op het aanbod werd niet ingegaan; als we die lokalen wilden gebruiken, moesten we huur betalen ad zoveel per maand.

Hoe anders is dat in Rotterdam b.v., waar een schildersvereniging geheel gratis en zonder enige tegenprestasie, een viertal zalen van het voorm. Oude mannenhuis van de Gemeente in gebruik kreeg.

In verschillende andere plaatsen wordt subsiedie gegeven voor kunst, zijn