is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 2, 1928-1929, no 4, 15-12-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tentoonstelling in St. Agatha

VAN SCHILDERIJEN, GRAFISCHE KUNST, BEELDHOUWWERK E.D., DOOR LEDEN VAN „KUNSTKRING DELFT”.

Aan het Oude Delft, tegenover de scheefstaande ~Ouwe Jan” is een complex gebouwen gelegen, dat vroeger het klooster of hospitaal van St. Agatha uitmaakte. Een gedeelte daarvan, het Prinsenhof, wordt nu als Gemeente Museum gebruikt, de kapel van het klooster is de tegenwoordige Waalsche kerk en de daarachter gelegen gebouwen staan leeg of worden als pakhuis gebruikt.

Wanneer met het Gothische poortje bij de Waalsche kerk doorgaat, komt men op een binnenplaats, waar de toegang tot dit kerkje is en tot de woning van den koster. Hier heerscht al een stemming van het verleden, maar heeft men den moed, aan het eind van deze ruimte, een volgende, met een deur afgesloten poort te openen en door te gaan, dan komt men op een uitgestrekte, tweede binnenplaats, met kastanjeboomen beplant en met een omgeving en een stemming, die direct tot de middeleeuwen terug voert. Buitengewoon schoon is hier het gezicht op het oude klooster met de kapel, waarachter majestueus de zware toren zijn vijf spitsen ten hemel richt.

De achterzijde van het Prinsenhof en van de, aan de Schoolstraat gelegen gebouwen, zijn ook zeer interessant en schilderachtig, en alles ademt hier een ongekende rust.

In deze omgeving houden de leden van ~Kunstkring Delft” hun expositie, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan hunner Vereeniging. Een niet al te makkelijke trap voert naar eenige bovenzalen, waar vroeger zieken werden verpleegd en een trieste hospitaalatmosfeer hing, maar nu zijn de wanden er behangen met schilderijen, teekeningen, houtsneden e.d., die getuigen van levenskracht en werklust, van probeeren en kunnen, van schoonheid en ontroering.

Daar zijn een vijftal werken van Jeanne Bieruma Oosting, portretten, schepen, achtergevels van huizen etc., meest olieverf, spontaan geschilderd. Van Lena ten Bosch zijn er weer verschillende van haar kleurige bloemenstillevens en een portret van haar vader, Riec Verhagen komt met een viertal werken uit, waaronder eenige aqua’s, terwijl de mannelijke leden vertegenwoordigd zijn door Henk Etienne met eenige kinderkopjes in terra cotta en een portretbuste in perenhout. Jan Jansen met een drietal groote aquarellen en eenige zwartkrijtteekeningen, R. v. Lavieren met portrethoutsneden en een groot Delftsch stadsgezicht in olieverf, Henk