is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 2, 1928-1929, no 9, 15-05-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sylvestro. Werd ons dan alles niet ontnomen, vader?!

En is Uw Stad, niet weer Satan’s slavin?

Hoe kan God dit gedogen als het goed was?

Savonarola (na een pauze).

Ook ik heb, zoon, gedwaald, De Stad van God? !

Die ik met wal en muur beperken wou!? ....

Chimera. . . . Doch uit haar val is geboren

Waar slechts de Mensch op aard naar streven kan.

Sylvestro (in uiterste verslagenheid).

Keert alles wat wij wachten dan in smaad? ....

Leeg is de plek waar zij haar tinnen hief.

Een erf vol knekels waar Gods vloek op rust....

Gods vloek? !. . . . Is er een vloek? Is er een zegen? !

Domenico. O! Sluit mijn oor voor dien Godslasteraar!

Savonarola. Wel trekt het leed zijn leger om Uw ziel....

En vindt een bres. Waar g loof kwijnt, woekert wanhoop!

Sylvestro. Ja! Wanhoop! Wanhoop! Ik ben zoo misleid,

O! Vader! zeg een Woord dat mij vertroost!

Savonarola. Wie kan vertroosten als God werd verloren?!

Sylvestro. Verloren? wijl mij alles werd ontnomen!

Domenico (schamper). Die niets had waagt te klagen van verlies!

Savonarola. Gisp niet dien kreet van zijn verslagen Hart,

Al wat gevoeld wordt als Gemis, doet pijn. . . .

Der dingen waarde ligt in ons besloten....

Sylvestro, zoon. Wat was Uw staat voor dezen? ....

Bogen in eerbied voor U wijze mannen?

En deed Uw invloed Paus en Keizer beven?

Voerde zijn leger weg voor U een Koning

Als Karei deed toen hij Florenz bezet hield?

Meer! Zuchtten op Uw Woord verworden Zielen,

Smeekte de Menigt’, hangend aan Uw lippen,

Erbarming Gods? Werd week het steenen Hart?

Werd gij gehoord? Ken je den Roem, de Macht?

Sylvestro. O nee!

Savonarola. Zie daar wat mij ontnomen werd!. . . .

En die ’k als zoonen liefheb, die ik leidde.

Zij keerden zich van mij .... O! Dat is smart’lijk. . . .