is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 3, 1929-1930, 1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is geenszins de bedoeling hier diep op de kwaliteiten van het afgebeelde werk in te gaan, doch eerder een kort bijschrift, de kunstenaars en hun werk betreffende, bij de afbeeldingen te geven.

H. J. ETIENNE, geboren in Delft, heeft daar welhaast zijn geheele opleiding gehad van Prof. Odé, wiens assistent hij reeds gedurende eenige jaren is aan de Technische Hoogeschool.

Hij heeft de voetsporen zijns meesters in hoofdzaak gevolgd, door degelijk naturalistisch werk te leveren. Zijn hertje in terra cotta en aapje in brons, beide hier afgebeeld, geven met veel ander klein plastiek, als beertjes, ganzen, eenden, papegaai etc. in verschillend materiaal uitgevoerd, duidelijk weer, hoe hij de dieren in de natuur weet te bestudeeren. Ook in ver-

AAPJE. BRONS.

H. J. ETIENNE.