is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 3, 1929-1930, 1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het ronddeel voortgesproten, en in al zijn vertakkingen en verkleuringen behield het wat van die jeugdige bevalligheid.” Evenwel: ~Het stilerende saamgrijpen van een wereld in enkele regels, de eenheid in de veelheid, de rust, vindt men in het rondeel evenzeer als in het sonnet.” Latere vormen verliezen dit overwegend lyriese, het rondeel wordt dan ook gebezigd als scherp epigram, waarin de herhalingen als even zo vele dolksteken kunnen werken.

Zo n jongere vorm is het Clément Marot-rondeel, wederom naar de belang- dichter benoemd. Het bereikte zijn hoogtepunt in de lós eeuw en herleefde in de Kring van het Hotel de Rambouillet.

Het kwam daarbij wel eens tot smakeloze uitwassen. Zo bewerkte Benserade, zij het naar koninklike wens, de gehele Metamorphoses van Ovidius in Marot-rondelen. De eer van dit vers werd gered door Chapelle, die Benserade in deze zelfde rondeelvorm de volgende gevoelige afstraffing toediende:

A la fontaine ou 1 on puisse cette eau

Qui fait rimer et Racine et Boileau,

Je ne bois point ou bien je ne bois guère.

Dans un besoin, si j’en avais affaire,

J en boirais moins que ne fait un moineau.

Je tirerai pourtant de mon cerveau

Plus aisement, s il Ie faut, un rondeau

Que je n’avale un plein verre d’eau claire

A la fontaine.

De ces rondeaux un livre tont, nouveau

A bien des gens n’a pas eu I’heur de plaire;

Mais, quant a moi, j’en trouve tout fort beau.

" '-'i Papier, dorure, images, caractère.

Hormis les vers, qu’il fallait laisser faire

A la Fontaine.

Nog tal van verwante en afgeleide vormen zijn in het werk van Heyting te vinden, het zou deze bespreking echter te ver voeren ze hier alle te vermelden. Een uitzondering wil ik nog maken voor een rondeeltype, dat in de 19e eeuw in Engeland ontstond, door Swinburne gevonden en door hem ~roundel gedoopt. Dit is wel de meest bezonken vorm van alle; veel van het frisse, spontane van het Orléans-rondeel ging hierbij verloren, maar een wel overwogen harmonie kwam er voor in de plaats. Hoor hoe Swinburne zelf het roundel in rondeelvorm kenschetst: