is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 5, 1931-1932, no 10, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EX-LIBRIS OTTO STRENS

ONTWERP MAX KISLINGER

uit de groote collectie Strens, t.w. één van R. M. Wichers Wierdsma, met wapen, van W. J. Rozendaal een tweetal buitengewoon goede houtsneden, en één exemplaar van Otto Verhagen, terwijl van de buitenlandsche ontwerpers Max Kislinger en Valentin Le Campion elk één ex-libris aanwezig is. Uit de verzameling Schwencke konden twee boekmerken geplaatst worden, n.1. van Briedé en Otto Verhagen. Van Klapmeijer is een drietal opgenomen en eveneens één exemplaar van Lex Barten, waarbij het bekende ,,achter de wolken schijnt de zon” tot uitdrukking is gebracht. Verder van J. Doeleman twee boekmerken en ten slotte van mij zelf een combinatie ex-libris-briefhoofd, waarover ik in het eerste artikel een uiteenzetting gaf. De ,,voorstelling” is hier de geometrie, gesymboliseerd door driehoek en passer, bestraalt de teekenende (ook schilderende, houtsnijdende en schrijvende) hand van den eigenaar.

R. V. L.