is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 6, 1932-1933, no 1, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-veel grootere gecompliceerdheid van het moderne toilet ook een neiging zien tot meer versiering? In het allermodernste interieur zien we inderdaad weer met tafereelen beschilderde wanden; niet langer zijn deze glad en kaal. De stalen meubels, bij al hun zakelijk karakter, brachten weer veerende rondingen, anders dan de hoekige kantigheid van het houten meubilair.

En dan zou de mode een liefelijk maar grillig wezen zijn zonder meer? Zij is veel meer een verschijnsel dat niet genoeg aandacht verkrijgen kan om het aesthetisch willen en daarmee een groot deel van den geest van een tijd te doen verstaan!