is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 6, 1932-1933, no 2, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ DE LINOLEUMSNEDEN

DER NUTSCHOLEN T E ’S-GRAVEN H AGE

Naar aanleiding van een verzoek, ons gedaan door de redactie van ~De Uelver , om mede te werken aan een aflevering, gewijd aan lino’s van het kind, willen wij iets aangaande dit onderwerp uiteenzetten.

De lino s op de blz. 18—25 werden de laatste twee jaren gemaakt door leerlingen aan bovengenoemde scholen. De keuze dezer sneden bepaalde de redactie van dit tijdschrift.

Het linoleumsnijden omvat slechts een klein deel van het teekenonderwijs, zooals dit aan deze scholen gegeven wordt, doch geeft vaak een zuiver beeld van de kinderfantasie, waarvan we dagelijks opnieuw kunnen genieten. De methode, om tot de beste resultaten op dit gebied te komen, lijkt ons de bijna volkomen vrijheid in het kiezen der onderwerpen, en in de wijze van uitbeelden. Zooals het kind in wezen is, zoo ook zal de wijze van uitbeelden zijn. Het zich aanpassen aan deze uitbeeldmgswijze, zal meestal de beste uitkomsten geven.

U»een methode, volgens welke een aantal leerlingen tot éénzelfde resultaat moeten komen, géén te strenge of afbrekende kritiek; slechts aanmoediging en toewijding zijn de beste middelen, om datgene, wat in de kinderfantasie leeft, tot ontwikkeling te doen komen.

Van deze linoleumsneden verscheen de eerste serie, groot 24 stuks, in Juni 1931 en de tweede, bevattende 32 lino's, in Juni 1932 bij de N.V. Arnold Trentrop’s Industrie- en Handels-Mij., Den Haag.

P. W. BULTHUIS.

VOGELVERSCHRIKKER DOOR JONGEN VAN 16 J.