is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 6, 1932-1933, no 4, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODERNE DEFINITIES

VAN EEN WAAN:

een denkbeeld dal er niet in geslaagd is zich in het leven te verwerkelijken;

en daarna als wensch opgeschoten in de fantasie, van hieruit het gansche bestaan blijft verontrusten.

VAN EEN SOLDAAT:

bij de ouden de beschermende lijfwacht in de middeleeuwen de kloeke en schoone roover heden de microbe die voortwoekert in tanks en luchtschepen, in holen en duikbooten en zich het veiligst gevoelt temidden van zijn eigen gaswolken.

VAN EEN WERELDHERVORMER:

iemand die met zichzelf niet klaargekomen is en nu klaar wil komen met de maatschappij; maar die toch altijd weer terecht komt bij zichzelf.

VAN DE RELATIVITEIT:

het tekort dat wij bij de definitie van het absolute overhouden,

VAN EEN SLECHT BOEK:

een ding dat in vroeger eeuwen door de justitie van de koopers werd teruggevorderd en dan openlijk verbrand;

en heden ten dage door de justitie bij den uitgever in beslag wordt genomen en toch gretig van hand tot hand gaat.

VAN EEN BEGRIP:

het stoffelijk overschot van een overleden levensverschijnsel.

VAN EEN WOORDENBOEK:

sedert de dieren namen kregen de eenige mogelijkheid om te onthouden hoe de dingen heeten.

A. J. D. VAN OOSTEN.