is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 8, 1934-1935, no 9, 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKBESPREKING

I. JULIEN GREEN

„ADRIENNE MESURAT” „LEVIATHAN”

Julien Green, een schrijver, in Frankrijk toch reeds zeer notoir, misschien in Holland minder bekend, schreef al eenige jaren geleden het voortreffelijke boek ~Adrienne Mesurat , in 1929 reeds zijn bekenden ~Leviathan pas veel later ~Epaves”.

Adrienne Mesurat, het rampzalige en in volkomen waanzin uitmondende meisjesleven in een kleine plaats .... Adrienne, jongste dochter des huizes, gepest door een zieke, jaloersche zuster, bewaakt en gedomineerd door een achterdochtig vader, is t symbool van menschelijke moreele ellende en zielsverschrompeling. Met haar ingebeelde liefde voor een pas gevestigd dokter, een gevolg van haar rampzalig en ongelukkig bestaan, eindigt de hoofdpersoon in volslagen hysterie. De poignante en lugubere scènes uit den familiekring en later daarbuiten, behooren wel tot de meest op de spits gedreven voorbeelden van menschelijk moreel lijden. De verwording van dit bestaan heeft Green in een goedbegrepen, zeer aannemelijk tempo geteekend. Deze figuur leeft als een waarschuwing en een aanklacht. In ~Leviathan zijn het speciaal de eng-bekrompen en slechte mentaliteiten in een kleine provinciestad, die het boek dragen. Angeli, de hoofdfiguur is in dienst bij een vrouw, die tegelijk een wasscherij en een restaurant drijft, en daarbij een tijdlang de voor haar lucratieve praktijken van bordeelhoudster uitoefent. Ze wordt het slachtoffer van Guéret, die in zijn teleurgesteld huwelijksleven in haar zijn uitkomst tracht te vinden. Door Angèli’s hardnekkig en plagerige weigering zet zijn onbevredigd liefdesverlangen zich om in haat en gaat hij haar op een avond aan het kanaal te lijf.

Prachtig, en weerzinwekkend tegelijk, is deze avondlijke scène beschreven. Hij mutileert haar op geduchte wijze en uiterlijk geschonden en toegetakeld, wil Angèli de kleine stad verlaten. Afzichtelijk is de angst van Guéret geteekend, als hij bewust van zijn daad, overal heenvlucht en niet kan ontkomen. Naast deze geschiedenis speelt zich een ander, verfijnd, duel af, tusschen hem en een rijke bourgeoise, die met zijn overlevering aan de politie en haar vrijwilligen dood eindigt. Voor echter tot deze uitersten wordt overgegaan, geeft Julien Green ons in een prachtig Fransch den luguberen strijd van deze menschen, het niet-ontkomen aan hun begeerte, een ~Verdrangungs”-complex van de eerste orde.

J. BIERUMA OOSTING.