is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 9, 1935-1936, no 2, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISOTYPE EN DE GRAPHIEK

DOOR Dr. OTTO NEURATH

DIRECTEUR DER INTERNATIONALE STICHTING VOOR BEELDPAEDAGOGIE TE DEN HAAG

(VERTALINGÜIT HET DUITSCH DOOR HEIN VON ESSEN)

Isotype is een moderne beeldentaal, die door verbinding van bepaalde symbolen gegevens mededeelt. Zij is als een hulptaal voor de verbreiding van technische, sociale en oeconomische kennis geschapen Niet ten onrechte spreekt men van een ~Renaissance der Hieroglyphen”.

Deze taal beschikt over een lexikon van teekens tot aantal van ongeveer 2000 en tevens over een teeken-grammatica. Terwijl onze schrijftaal ééndimensionaal opgebouwd is, gebruikt deze beeldentaal twee dimensies, evenals dit het geval is bij onze tabellen.

De ontwikkeling van deze beeldentaal hangt samen met de ontwikkeling van de moderne techniek der samenleving. Omstreeks het midden der 19de eeuw viel tegelijk met de groote wereldtentoonstellingen een groote technische ~Aufklarung” waar te nemen, in het begin van de 20ste eeuw een hygiënische en thans wint de sociale vooruitgang steeds meer aan beteekenis, zoowel in de algemeene volksontwikkeling, als bij het schoolonderricht. Wij leven in de eeuw van het oog en trachten daarom het middel der visualisatie planmatig ook op het gebied van sociale vooruitgang aan te wenden. Deze pogingen gaan op gelukkige wijze samen met de pogingen van enkele graphici, die vereenvoudigde vormen van menschen en voorwerpen toepassen, hoofdzakelijk om sociale toestanden uit te beelden. (Zie de houtsnede van Gert Arntz). Deze graphici, die hun aandacht op duidelijke vlakverdeeling en silhouet-geteekende uitbeelding richtten, meestal met een nadrukkelijke, straffe lijn, ontwikkelden een figuratieve compositie, die steeds aan verandering onderhevig blijft. Onder den invloed van deze graphische tendens ontstonden de symbolen der nieuwe beeldentaal, die steeds meer het karakter van ~letters” verkrijgen. Reeds in het belang der continiïteit veranderen deze letters in het verloop van den tijd niet al te veel, zooals ook onze schrijfteekens stabieler blijven, dan de grondvormen der graphici en schilders. Maar zooals de eischen van den dag de graphici rechtstreeks tot nieuwe vormen opwekken, zoo beïnvloeden zij indirect ook de grondsymbolen en de combinaties dezer grondsymbolen, zooals zij door de Isotype-beelden gebezigd worden.

DE DEL VER IX No. 2