is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 9, 1935-1936, no 2, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENS VOOR DE BEVOLKINGSGROEPEN DER AARDE

worden getoond, gebruikt men bepaalde teekens. Een bepaald teeken stelt steeds dezelfde zaak voor. Groepeering en ordening der teekens op het vlak ontstaan door gemeenschappelijken arbeid van transformateur en graphiker.

Wij zien eenvoudige teekens, die bijv. de bevolkingsgroepen der aarde karakteriseeren. De blanken met een slappen hoed, de rooden met den eigenaardigen hoed der Mexikanen, de zwarten zonder hoed, de bruinen met hun tulband en de gelen met hun zonnehoed. Dit voorbeeld toont, dat men met de hoeden alleen al, de vijf groepen vermag aan te duiden. Er wordt naar gestreefd de teekens een zoo eenvoudig mogelijken, maar toch karakteristieken vorm te geven. De soldaat van het Fransche leger met karakteristieken staalhelm en opengeklapten mantel, de soldaat van het Duitsche leger met laarzen en andere eigenaardigheden. Enkele lijnen zijn voldoende om een werkloozen arbeider en arbeidster aan te duiden en ofschoon bij elk beeld een verklaring wordt gevoegd, zoo' is het toch van belang, dat de teekens zelf tot den beschouwer spreken.

Wij zien in het lexicon teekens als: fabriek, auto, spoorbaan, vliegtuig, tractor, veld en bosch, koe, kip, schaap, visch, en teekencombinaties als: koffiebonnen zwart = productie, koffiebonnen zwart met schip = productie en export, koffiebonnen in omtreklijn = consumptie, koffiebonnen in omtreklijn met schip import en consumptie.

De verschillende afbeeldingen spreken voor zichzelf en tonnen, hoe men teekens ordent en hoe men door bijzondere niet-statische teekens een soort van opschriften schept, bijv. bij het beeld ~Groei van de bevolking van Nederland” voor stad en land.

De Isotype-methode is voor velerlei doeleinden geschikt. Zij kan voor tentoonstellingsplaten, illustraties, film enz. gebruikt worden. Men ziet, hoe er tusschen de Isotype-beelden en bijv. de bovengenoemde graphiek van Arntz een diepgaande verwantschap bestaat. Men kan zijn arbeidersgroep statisch uitleggen en aan de combinatie van arbeiders en werktuigen een bepaalde beteekenis hechten. Door verschillende werktuigen zou men bijv. verschillende beroepen kunnen aanduiden.

Sedert meer dan tien jaren wordt op systematische wijze aan de uitwerking der Isotype (1 = international, S = system, O = of, T Y = typographic, P = pictorial, E = education) gearbeid. Honderden beelden