is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 9, 1935-1936, no 2, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE SOLDATEN

FRANSCHE SOLDATEN

werden samengesteld. In veel is deze techniek aan de reclametechniek verwant. Maar terwijl elke reclameplaat geheel voor zichzelf moet spreken en alle buurplaten moet verdringen, vormen de beelden die, met behulp der Isotype-methode vervaardigd werden, op bepaalde wijze hoofdstukken van één groote encyclopaedie, die in alle landen begrepen kan worden. Woorden scheiden, beelden verbinden. Hetzelfde beeld kan in verschillende werelddeelen gebruikt worden.

En zoo treffen wij dan voorbeelden uit deze groote Isotype-encyclopaedie in de geheele wereld aan, helaas ook namaak van iedere soort, waarvan het onderling verband en bepaalde grondprincipes aan de Isotype-methode vreemd zijn. Om de eenheid van het Isotype-werk in stand te houden en haar algemeene toepassing te propageeren, werd de ~Internationale Stichting voor Beeldpaedagogie” opgericht.

Deze stichting is in de eerste plaats bestemd voor raadgeving aan musea, scholen en bij tentoonstellingen, daar deze methoden overal gunstig ia gebleken. Er werden met goed gevolg proeven genomen hoe kleine kinderen en de schoolgaande jeugd van eiken leeftijd op Isotype reageerden^

De wetenschappelijke en graphische internationale arbeidsplaats voor Isotype is het Mundaneum Instituut te Den Haag. De uitkomst van dezen jarenlangen arbeid wordt thana in dienst gesteld van industrie, handel en verkeer, door een speciaal daartoe opgerichte organisatie, de N.V. Isotype. Wij leven in het tijdperk van het ~aanschouwen”; wie snel en blijvend