is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 9, 1935-1936, no 6, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broedende onzekerheid; d'e bliksem slaat in en trommels en pauken volgen met roffelende donderslagen.

Zijn Rhapsodie bezit hetzelfde betooverende thema van Paganini, dat door Brahms in de meesterlijke Piano-Variaties gebezigd werd. En er zit zoo’n gang, zoo’n alles meesleurende muziek in deze partituur, dat men moeilijk ter zijde kan blijven staan in koele beschouwing, doch liever zonder overleg in den maalstroom springt, om meegesleept te worden door dien vloedgolf van klanken.

Bruno Waker dirigeerde de muziek, bezield door hetzelfde vuur als de meester aan den vleugel. Een zelfde hartstocht laaide op uit het orkest. Het applaus van het geestdriftige publiek was een tumult. De koning der pianisten boog, koel, doodsbleek, als steeds beladen met de nostalgie van een vermoeiden dichter. ...”

Componeeren deed hij maar altijd, daar zijn inspiratie steeds vruchtbaarder werd. Zijn Etudes Tableaux op. 33 en 39, in het geheel vijftien stuks, zijn meesterstukken van vorm en voornamen inhoud. ledere Etude stelt den speler voor nieuwe technische problemen, het zijn karakteristieke uitingen van een grooten, voornamen geest, waarop ik niet genoeg de aandacht kan Vestigen.

De laatste werken, die hij het licht deed zien, zfjn: Variatie op. 42 over een thema van Corelli, opgedragen aan Fritz Kreisler, en Variationen op een thema van Paganini, dat Brahms gebruikt heeft voor zijn variaties op. 35. ledere Variatie is een zeer karakteristiek meesterstukje op zichzelf.

Als groot werk componeerde hij zijn Vierde Piano concert. Dit werk is bij eerste kennismaking muzikaal niet zoo onmiddellijk aan te voelen. In Den Haag en Amsterdam heeft Rachmaninoff dit concert zelf gespeeld. Het is een echte lyrische Rachmaninoff, harmontsch zeer gedurfd, maar nooit overhellend naar wanklanken of modern geëxperimenteer. lets dergelijks is aan Rachmaninoff s kunst geheel vreemd.

Hiermee heb ik een beeld trachten te geven van het genie van dezen grooten Russischen kunstenaar, van wien wij nog veel voor de kunst kunnen verwachten.

HUGO VAN DALEN.