is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 10, 1936-1937, no 6, 1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOOS VAN DER HORST Jr. DELFT

Links: Titelblad van een boek; linoleumsnede.

Boven: Voorpagina van een uitnoodiging voor tentoonstelling; linoleumsnede.

Van der Horst is in hoofdzaak teekenaar, die zich v.n.l. op historisch gebied beweegt en dan nog het meest op kerkelijk terrein. Vandaar is zijn opvatting niet modern, doch meer gericht naar het middeleeuwsch primitieve. Zijn werk is deels scheppend, deels herscheppend naar verschillende gegevens.

* * • —..«w T De wijze waarop het ranke kruis uit de lettergroep opstijgt, geeft aan, wat hij met eenvoudige middelen reeds weet te bereiken.