is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 10, 1936-1937, no 7, 1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgegaan van Germanië (, Duitschland”, waarbij dan Skandinavië wordt inbegrepen, „Der Eddaschauplatz lag in Germaniën” (Teudt) en WIJ lezen zelfs van een Arische bakermat aan de Noordpool!) komt men m dit boek herhaaldehjk geciteerd tegen en erkend moet worden dat de etymologische en andere argumenten vaak niet zonder kracht zijn en kwalijk weg te cijferen. Edoch, de etymologie is een gevaarlijk terrein, waar men licht op hol kan slaan. Zelfs geleerden maken er soms een curieuse sport van en wie zal het Heyting kwalijk nemen als ook hij een enkele maal uitglijdt of struikelt? Hij erkent trouwens dat vaak verschillende

Illustratie uit Yggdrasil deel I, door A. Heyting, voor een vergelijkend folkloristische studie. Voor- en achterzijde van den bronzen stootplaat van een Japansch zwaard.

Op de voorzijde rechts komen nieuwjaarwenschers voor met handtrom. Aan weerszijden van de deur staat een den, verbonden met elkander door een koord met oranje-appel. Het planten van een of meer dennen op het tijdstip der midwinterzonnewende (ons Kerstmis) ,s een gewoonte van Noorwegen tot Voor-!ndië en Japan toe en dateert Uit den voor-C_hristelijken tijd.