is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 11, 1937-1938, no 7, 1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. ALTORF

Decoratieve styleering In de vrije beeldhouwkunst

bleef bestaan, werden anderzijds groote partijen als draperieën e.a. sterk vereenvoudigd en geschematiseerd. En hoeveel van hun smalle koppen, precieus en vergeestelijkt, is niet gebleven in de nieuwe decoratieve kunst van het begin dezer eeuw; in Engeland bij illustratoren als Aubrey Beardsly; ten onzent bij Toorop? Van directe navolging van buitenlandsche voorbeelden was overigens toch geen sprake. Bij ons werd het decoratieve element nog sterker gezocht in het verstrakken en vereenvoudi-