is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 12, 1938-1939, no 1, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FLORIS VERSTER 1879-’BO

Drie bekroonde gipsteekeningen door Bosboom, Thijs Maris en Verster uit hun Haagschen Academietijd.

algemeen bekend, dat de copiisten aan de marmeren figuren den meerderen steun moesten geven, die het brons ontberen kan, en daarom tegen een staande figuur een marmeren boomstronk aanschoven (zie de afgebeelde prijsteekening van Floris Versier.) Dat daarmede het oorspronkelijk bedoelde effect maar al te dikwijls nog verder te loor ging, ligt voor de hand. In het zwaar gewapende gips kon de hinderlijke boomstronk gevoegelijk wegvallen, en zoo benaderen de afgietsels, op deze wijze behandeld, het origineel oneindig beter dan de marmeren copieën van Louvre of Vaticaan. De schaver (apoxyomenos) van Lysippos werd plotseling de ranke, bewegelijke, nerveuze figuur, die zich zoo duidelijk onderscheidt als heel anders en heel apart tegenover de zwaardere, gesloten, meer schematische gestalten van den ouderen Polykleitos; zoo werd Pheidias' Athena Lemnia, geïsoleerd tegen een muur geplaatst, de verheven godin. Zoo even schoon als het orgineel glimlacht rank en hoofs, de Vierge dorée van de kathedraal van