is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 12, 1938-1939, no 2, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUITERIJ hoog 40 cm

Terra cotta 1914

meesters" in het Sted. Museum te Amsterdam. Tal van andere dierfiguren, meestal in klein formaat uitgevoerd in terra cotta, brons of hout, of grooter in steen gehakt als bouw-beeldhouwwerk, waren resultaten van deze studiewijze. Etienne, die zich intusschen meer algemeen ontwikkelde, volgde ook lessen aan de Technische Hoogeschool te Delft in bouwkunde, teekenen en kunstgeschiedenis, onder de professoren Van der Steur, Gips en Evers, werd door practisch te werken aan eenige groote gebouwen en op andere ateliers een geroutineerd vakman en bekwaamde zich gelijktijdig voor de middelbare akten teekenen en boetseeren.

Wel door zijn groote ijver en werkkracht, maar toch ook onder zeer gelukkige omstandigheden heeft Etienne zijn vak kunnen leeren en later kunnen uitoefenen. Toen hij in September 1922 assistent werd van prof. Odé aan de T. H. te Delft, kon hij daar en ook thans onder prof. Wenckebach zonder directe bestaanszorgen naar hartelust werken in de Afd. Boetseeren. Naast zijn arbeid als assistent kan hij daar vrij scheppend werk verrichten, dat evenwel direct een voornaam onderdeel van het onderwijs wordt. Immers de studenten zien elk werkstuk van begin tot eind ontstaan, zoodat hierdoor een voortdurende en leerzame demonstratie wordt gegeven van alle phasen van het beeldhouwwerk.