is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 12, 1938-1939, no 6, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. DAUMIER (1809-1879)

Penlitho

Un jeune héros allant au feu ... de la cuisine. Le Charivari.

Deze techniek, die eenvoudig lijkt, is tamelijk ingewikkeld en tegelijk zéér gevarieerd, en eischt een niet te onderschatten kennis van mogelijkheden en toelaatbaarheden. Groote kunstenaars hebben deze techniek in de perfectie beoefend, zooals Daumier (veelal krijt) en Odilon Redon (veelal inkt), doch tegenwoordig wordt ze hoofdzakelijk voor reclamewerk gebruikt.

Het spreekt vanzelf, dat op deze zeer summier aangeduide werkwijzen verschillende variatievormen bestaan, welke hier niet genoemd zijn.

Deze toelichting diende alleen om den niet ingewijden en toch geïnteresseerden liefhebber van grafische kunst eenig inzicht te geven in de diverse grafische technieken en hen te helpen deze te onderscheiden.

JEANNE BIERUMA OOSTING.