is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 12, 1938-1939, no 9, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NIKE TEMPELTJE UIT HET OOSTEN

tusschen deze bouwhutten en de Romeinsche collegia heeft bestaan.

De laatste werden door Vitruvius gekend en zij hebben ongetwijfeld een schakel gevormd in den keten welke de bouwmeesters van de oudste tijden met die van alle tijden samenbindt.

WAT IS BOUWEN?

Oorspronkelijk is bouwen het omsluiten van ruimte.

Zoodra de mensch in en om het noodwendig constructief samenstel waarden van hoogere beteekenis tot uitdrukking brengt