is toegevoegd aan uw favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 12, 1938-1939, no 9, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEZICHT OP HET LUCHTBOGENSTELSEL VAN DE NOTRE DAME TE PARIJS

geleidelijk uit daaraan voorafgaande bouwwijzen ontstaan. De gewelven, steunbeeren, luchtbogen, het spitsboogvenster, werden het eerst in bouwwerken toegepast welke in wezen nog tot een vroeger tijdperk behoorden, waarna de beginselen die aan hun ontstaan ten grondslag lagen de uitbreiding verkregen die op nieuwe wijze oude waarden tot uitdrukking brachten welke reeds meesters in lang vervlogen tijden, in verre landen, bij het vormen van gewijde ruimten hadden gekend.

De Gothische bouwstijl werd in de dagen van haar ontstaan ook reeds ~modern" en waar zij door de Gothen uit Armenië en