is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 13, 1939-1940, no 5, 1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NED. VEREENIGING VOOR AMBACHTS-

EN NIJVERHEIDSKUNST (V. A. N. K.)

Tot de samenstelling van deze aflevering van „De Dalver" zetten wij ons diep onder de indruk van het verlies, dat onze vereniging in dit nog jonge jaar heeft geleden door het heengaan van Anten Kurvers, lid van het bestuur. Een woord van gedachtenis hem gewijd moge vooraan staan op deze bladen, in welker verschijnen hij zich zou hebben verheugd. Want de V.A.N.K. lag hem na aan 't hart en hij heeft er heel veel voor gedaan. Evenals die andere, dien wij bij het begin van het vorige jaar verloren, Prof. Roland Holst. Een weemoedig stemmende en toch verblijdende beschikking heeft gewild, dat beiden vóór hun scheiden een met enthousiaste toewijding vol' tooid werk tot stand brachten in de zelfde architectonische ruimte, de zittingzaal van het nieuw* gebouw van de Hoge Raad te 's Gravenhage. Beide op eigen plan belangrijke werken, die hierom de herinnering aan de makers in te groter ontroering zullen doen leven. Moge deze kleine uitgave iets bijdragen tot wat ook confrater Kurvers met zo grote belangstelling volgde en wilde bevorderen: de vestiging ener betere culturele en sociale positie der kunstenaars. Opgeroepen door de ontwikkeling van het maatschappelijk en geestelijk leven, moest dit streven, overal zich openbarend, in de laatste jaren meer en meer voorwerp van aandacht en zorg worden ook voor de V.A.N.K., wier initiatief en voorbereidend werk zo belangrijk aandeel heeft gehad in het tot stand komen van het Voorzieningsfonds en van een ordening van gemeenschappelijke arbeid, reeds vruchtbaar in het optreden der Centrale Commissie der Kunstenaarsverenigingen.

A. KURVERS Zetel Pres. H, Raad

ADM. V.A.N.K. IN HET INSTITUUT VOOR SIER- EN NIJVERHEIDSKUNST, ’s-GRAVENHAGE, ZWARTEWEG 64, TEL. I 15562, GIRO V.A.N.K. 100000

DE DELVER XIII No. 5