is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 14, 1940-1941, no 6, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Riviergezicht. Droge naald

RIEKELE PRINS

brengen en waarborgen geven ten aanzien van hun rechten en hun plichten in de toekomst.

In het kort iets over de samenstelling en functie van de N.O.K

Zoals gezegd zijn in de N.O.K. alle categorieën (afdelingen) van kunstenaars ondergebracht, t.w. die der literatuur, der beeldende kunst, der muziek, der toneelkunst, der kunstnijverheid, der architectuur en der filmkunst.

De algemene leiding is opgedragen aan het Hoofdbestuur, waarvan de leden en de voorzitter worden verkozen door de afdelingsbesturen. De afdelingsbesturen zijn verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur. De afdelingen weer zijn gesplitst in vakgroepen, zo bijv. die der Beeldende Kunst in de vakgroepen schilderkunst, grafische kunst en beeldhouwkunst. Elk van deze vakgroepen kiest zijn eigen bestuur en is via het bestuur der afdeling, verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur. Uit de aard der zaak zijn al deze besturen nog slechts als voorlopig te beschouwen, totdat, met instemming en onder toezicht van de Regering, deze definitief zullen worden vastgesteld. Als voorzitter van het Hoofdbestuur treedt Mr. van Royen op, die tevens voorzitter is van de Centrale Commissie, welke nog steeds haar taak voort-2.et. Het bestuur van de vakgroep Grafische kunst wordt gevormd