is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 14, 1940-1941, no 6, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Exlibris, Houtgravure

PAM G. RUETER

leden onzer Vereniging, gekenschetst. Een woord van hulde aan Mr. van Royen, die wederom in belangeloze dienst van de Nederlandse kunstenaarswereld de taak, die hij eens op zich nam, met de gehele inzet van zijn inzicht, organisatievermogen en werkkracht tot de hem voor ogen staande ideale voleinding tracht te brengen, komt ons voor hier op zijn plaats te zijn. Bijna overbodig lijkt het, de wens uit te spreken, dat spoedig de dag moge komen, dat van Overheidswege de N.0.K., dit belangrijke resultaat van onverzettelijk en intensief streven, zal worden erkend en aanvaard.

Wat de interne werkzaamheden van onze Vereniging aangaat, deze zijn begrijpelijkerwijs ten zeerste beperkt gebleven.

Een door het bestuur te organiseren tentoonstelling van moderne Finse grafische kunst, ten bate der Finse grafische kunstenaars, waarvoor de Directie van het Gemeente-Museum te Den Haag haar zalen reeds had beschikbaar gesteld, werd opgehouden door de gebeurtenissen in Noorwegen en ten slotte onmogelijk door de oorlog hier te lande.