is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 13, 1939-1940, no 4, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIERK SCHRÖDER

Het portret van mijn dochtertje

leden 179 (153). Gewone leden 10 (13); Kunstlievende leden B 28 (12); Kunstlievende leden A 92 (10); Vrienden 7 (10); dubbel voorkomende 14. Totaal dus 302 leden (v.j. 175).

Een toename aldus van in totaal 127 leden.

Vijf maal moesten candidaten voor het werkend lidmaatschap worden afgewezen.

Het Bestuur verheugt zich over deze vergroeiing van het ledental en vertrouwt dat de groei in het ledental blijvende mag zijn en tot versterking van den Kring mag bijdragen.