is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 13, 1939-1940, no 8, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieilïifeiii

No. 8 MEI 1940 13e JAARG.

IHET VRIJE KUNSTORGAAN : VAN DE STICHTING „DE DELVER”

Verschijnt maandelijks, behalve Aug. en Sept.

DRUK EN UITGAVE VAN W. J. VAN BREEMEN – DELFT

REDACTIE

COMM. VAN UITV.: DR. FR. VAN THIENEN, IR. HEIN VON ESSEN EN R. VAN LA VIEREN. LEDEN: J. BIERUMA OOSTING, MR. DR. W. VAN KONIJNENBURG, J. C. SONNEBORN, JAN WILS EN A. W. WÏJKNIET. RED ACTIE-ADRES: OUDE DELFT 62, DELFT.

ABONNEMENTSPRIJS F 3.50 PER JAAR, FRANCO PER POST

INHOUD

Pag 119. Schoonheid en Kunst. Vragen die zich opdringen . . . door v. d. S. . 122. Over'icht over het jaar 1939 van het Genootschap .Pulchri Studio”, door den Secretaris met afbeeldingen naar werken der leden W. Carbin—Gips, I. Opsomer, Jaap Gidding, Kees Heynsius, Ype Wenning, C. J. Mension, J. Franken Pzn., R. de Bruyn Ouboter, G. W. J. Rueb, j. Bieruma Oosting, j. Bruyn, Lucie van Dam van Isselt, Maryvonne Rosse, Gijs Kramer, H. j. van Lent—Gort en Willem Dooyewaard.

„ 132. Ledenlijst van het Schilderkundig Genootschap .Pulchri Studio”.

Dit nummer bevat 24 pagina’s

MEDEDEELINGEN VAN DE REDACTIE

TENTOONSTELLINGEN DEN HAAG

Pulchri Studio, Lange Voorhout, werken der leden. Geopend van iO—4, Zondags van 2 5 uur.

Gemeentemuseum, Stadhouderslaan, Stillevens van dertig schilders van heden. Tentoonstelling Peter Tsjaikowsky. Geopend van 10—5, Zondags van I—s1—5 uur.

ALLE RECHTEN VAN TEKST EN ILLUSTRATIES VOORBEHOUDEN NADRUK VERBODEN i