is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 1, 1946, no 2, 15-08-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring verlaat, zooals bij zijn „St. Anna” in brons dat bijna iets melodramatisch heeft dat we moeilijk meer kunnen waardeeren. Een portretstudie in marmer van een mannenkop is dan echter weer zoo voortreffelijk en zuiver dat we geheel verzoend blijven met zijn kunst. Op het eind van zijn leven lieeft Mendes nog vier figuren gemaakt, bestemd voor de raadszaal in Amsterdam. Ze stellen de bijeenkomsten van den raad voor. Hier liet hij het natu-

ralisme varen, de actie is verstild, en hier trachtte hij de profetische symbolen van eensgezindheid en daad, begeleid door wijsheid en liefde voor ons te openbaren. En in een bewuste, voldragen vormgeving, is hij hierin volkomen geslaagd. M. v. L.

• Bif Van Lier te Amsterdam V exposeerde Dirk van Gelder j

E. Manet <- Naaktstudie

Hij exposeerde werk in verschillende eenvoudige technieken als waterverf en waskrijt, potlood, grafiet, en hij bereikte met die

technieken kostelijke dingen. Dit werk. schijnbaar zoo ongecompliceerd, is van een bijzonder geraffineerde eenvoud. Het gaat uit van de natuur, van takjes, blaadjes, bloempjes, torretjes. Alles uiterst minutieus, bijna pijnlijk natuurgetrouw, waardoor bet soms een ouderwetscb aanzien krijgt, zooals bijvoorbeeld de duinlandschappen, die dan ook wat stijfjes zijn. Maar zooals bij zijn bessentakken en andere bloem- en bladerranken tegen een wit fond laat groeien, is zoo zuiver, zoo stijlvol, dat de overgang hiervan naar zijn beste werken als „Zeebodem” en „Italiaanscb stilleven” van de grootste eenvoud, naar een geraffineerde veelomvattendheid, nauwlijks verwondering wekt. Hier is de volheid van een techniek volkomen uitgebuit. Schelpen, wieren, krabben, visschen wemelen op den zeebodem. Het geheel is van een rijkdom, een weelde als sommige zeventiende eeuwsche stillevens soms zijn.

Doch aan de natuur is nog iets toegevoegd; er is iets btnnengeslopen, iets abstracts in dezen overvloed van realiteiten.

Zoo weet hij van een besloten veelheid een sterk werkende expressie te doen uitgaan die hij met volkomen zuivere, natuurlijke, ongecompliceerde middelen heeft bereikt. M. v. L.

R. Bakels – Zelfportret