is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 1, 1946, no 6, 15-12-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"teekeningen

van

NICO EEKMAN

Juist nu de bekende schilder en teekenaar Nico Eekman een tentoonstelling van zijn laatste schilderijen heeft in Rotterdam, den Haag en Amsterdam, is er in Parijs op de boulevard Raspail een interessant geheel van zijn teekenwerk te zien.

Eekman in 1889 in Brussel geboren heeft steeds het leven van hoeren, visschers en arbeiders intens bestudeerd. Zijn werk is dan ook de weerspiegeling van het harde leven zelf. Hij is één gewor-

den met de aarde en den werker in al zijn manifestaties ontroerend uit te heelden is alleen een groot artist gegeven. Men verwijt hem dikwijls dat hij zich laat gaan in zijn bewondering voor Brenghel en Bosch, het zijn wel dezelfde problemen die hem boeien, maar men voelt toch direct het persoonlijke karakter dat er uit spreekt. Zijn knappe techniek helpt hem zijn visioenen te bevredigen. Hij is de uitbeelder van het Vlaamsche volksleven en de schilder die dieper het zwoegende werkersleven bezingt dan wie ook. Ook zijn geest is bekend en elke hier geëxposeerde teekening heeft soms ondanks het tragische onderwerp een even geestig geziene trek in de compositie.

De omwoelde aarde en het omringende landschap vormen één geheel met zijn hoeren en arbeiders die met knoestige handen hun dagtaak volbrengen. Maar zelden ziet men de wezens in opstand komen, ze zijn steeds ootmoedig volgroeid in hun sleurleven en men voelt dat alleen de dood nog maar een uitkomst is om hun geteisterde lijven aan de aarde toe te vertrouwen. Ook het landschap is nooit vijandig, het is een logische entourage die niet stoort en van een volkomen evenwicht is. Het uitdrukken van een actie of een scène uit dit leven van ploeteren is zijn grootste kracht. Zijn koppen kennen geen kuituur, de lichamen van zijn figuren zijn opgebruikt, de handen zijn grijparmen geworden en de monden dikwijls van rimpels omploegd. Zijn licht en donkerwerking in zijn teekeningen zijn bijzonder bestudeerd, nooit zal men een zwakheid in de compositie bij hem aantreffen, de compositie die solide mee werkt het gevoel en karakter te versterken. Deze teekeningen van Eekman zijn reeds overal op de wereld bekend in alle musea is zijn werk

Zottinekeuken (1 939)