is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 1, 15-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w. m. lameßS DELFT, OUDE DELFT 135, TELEFOON 1772 Alle Antiquiteiten

Abonneert U op de KRONIEK VAN KUNST EN KUITUUR onder redactie van D- A. M. Binnendijk, Jac. Bot, L. P. J. Braat, Emile Langui, Lou Lichtveld, Maurice Roelants, Dr A. van Schendel, Mr E. Straat en Jan Wiegers. een internationaal, modern en onafhankelijk maandblad, fraai uitgevoerd en rijk geïllustreerd prijs per jaargang van 12 nrs slechts I 15.- ftranco per post f 1 6.-). Bestelt een nummer ter kennismaking I De Kroniek van Kunst en Kuituur is verkrijgbaar In iederen goeden boek- en kunsthandel en bij den uitgever UITGEVERIJ CONTACT Prinsengracht 795 f\ m steroa m – .

Stadhouderskade 63 en 64, Amsterdam-Z Telefoon 21670 – Gevestigd sinds 1895 Kunstschildersartikelen Lijsten Restaureeren voor exposities van Schilderijen van schilderijen van levende Meesters

Speciaal voor reproducties van oude w en moderne kunst <-/ / V / ) * ’ Cl Fotograaf Kortenaerkade 4 > 's-Gravenhage – Telefoon 113003

W. J. WILLEMSEN KORTE POTEN 11 – DEN HAAG KUNSTHANDEL LIJSTENFABRIEK

Mc3laapijstenfal}riel! „HEKO" HILVERSUM Vert.: W. Krooshof, Deventer

e-sclie Kunsthamiel Zeestraat 29 Hindelooper meubelen 's-Gravenhage Friesch aardewerk Telefoon 1 1 2563 Koper en Tin Goud en Zilver

FOTO FREQUIN Reproducties oude en moderne kunst voorheen: Wil helm inastraat 1 8, Den Haag Thans: Noordeinde 146 a, Tel. 111255

I Afkomstig uit de collectie van I den Prins van Schwarzburg, I thans in onze collectie

I Firma Gebrs. Krijnen I Utrecht, Oudkerkhof 46 I Telefoon no. 1 9960