is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 4, 15-04-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats vanwege het zeldzame fotomateriaal, dat overigens op zichzelf reeds het vermelden waard is, maar vanwege het feit, dat de auteur een zeer zelfstandige onderzoeker blijkt te zijn, die, hoewel hij gebruik maakt van een uitgehreide documentatie, de werkelijkheid tot zich heeft laten spreken, toen hij zijn reis door Frankrijk maakte. Hij zag daarbij Moissac en Reims als centra respectievelijk van de Roniaande en Gothische plastiek en groejjeert daaromheen zijn uitvoerige, diepgaande beschouwingen over het wezen dezer beide cultuurstroomingeu. Eindelijk dan, zoo zou men willen zeggen, verschijnt in onze taal weer eens een boek. dat volop aandacht besteedt aan de ten onzent altijd nog verwaarloosde Romaande plastiek. Het kan niet ontkend worden, dat velen deze nog altijd beschouwen als een uiting van een soort tweederangsch cultuur zonder opmerkelijke hoogtepunten en verre achterstaande hij de monumentale kuiistuitingeii, die de Gothiek gedurende haar hoogtepunt heeft opgeleverd. Hiervoor bestaan verschillende redenen. I)r. Bronk-