is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 7, 15-07-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Conjtghejellen

Orgaan van de NederlandscKe Vereeniging van Kunsthandelaren ..Die Constghesellen” Secretariaat: P. A. Scheen. Zeestraat 50 's-Gravenhage. Telefoon 111705 Hoofdredacteur: L. M. van Breen Redacteuren: F. A. Scheen en N. Verhaagen Redactie en Administratie: Hooglands Periodieken Directeur: Joh. J. Krop Koornmarkt 69, Delft Tel. 690. Giro 29917 (Fa. R. Mees & Zonen, DeUt) Verschijnt maandelijks Abonnementsprijs f 12.— per jaar Losse nummers f 1.20 Voor België: N.V. De Nederlandsche Boekhandel St. Jacobsmarkt 50. Antwerpen Abonnementsprijs per halfjaar fr. 100 per jaar fr. 200. losse nummers fr. 20 Voor Zuid-Afrika: Die Van Schaik Boekhandel Postbus 724, Pretoria Abonnementsprijs per jaar 30/— Losse nummers 3/— V J

I A 11 O l I)

A. M. Hammactier beLroond door L. M. van Breen peg. 195

Bartbolomena JoKannes van Hove door P. A. Scheen pag. 202

Ontmoetingen van een kunsthandelaar door T. Perelmnn pag, 206

Om de ifoede naam door L. M. van Breen 207

NV. B. Tliolen. De Cunera-toren door H. P. Bremmer pag. 208

De Beeldhouwer Albert Termole door H. de Boer pag 210

Verdwijnend Drenlbe in de spiegel van Reinbardt Dozy door Hein Kray psg- 214

De Mode als spiegel der Historie (1750-1900) door Willy Boers pag. 216

Van de eene tentoonstelling naar de andere 218

Aba, dus toch .... Inderdaad, eindelijk is het hem gelukt I Jarenlang reeds zocht hij naar dit schilderij. Toen las hij in ons weekblad, dat en waar het geveild zou worden. Dat was zijn kans! De geregelde aankondigingen van de helangrtjke veilingen bevatten ook voor U vele kansen* Grijpt die kansen! Abonneert U voor slechts f 12,~ per jaar op bet 'Weekblad Nederlandsche Veilingberichten Administratie t Luge Houtstraat 32, 's-Gravenliage, Telefoon 110272